Ontspannen samenleven?

Ontspannen samenleven?

rust zonsondergang

11 juni 2021 by Greet Schuurman (Communicatieadviseur)

In onze 24-uurseconomie is rust een schaars goed. Nu de relatieve rust in coronatijd langzaam overgaat in het weer opstarten van de samenleving, kan ons elastiek weer strakgespannen raken. Daarom vinden we het belangrijk de komende maand stil te staan bij het thema 'rust'. WI-onderzoeker Robert van Putten onderzoekt wat de christelijke traditie te zeggen heeft over het thema 'rust' en hoe we dat in onze tijd kunnen toepassen. In week 25 geeft hij tweemaal een lezing over dat thema.

Van Putten pleit voor ontspannen samenleven en voor een herwaardering van rust. Hij constateert een samenleving die maar doordraaft, en waarin burn-outs, overspannenheid en stressgerelateerde klachten hand over hand toenemen. Maar er ligt meer waarde in rust dan het voorkomen van die klachten. 'Juist in de rust vallen ons dingen doe die er in de maakbaarheid vaak bekaaid afkomen, zoals gemeenschap, broederschap, solidariteit. Laten dit nu net zaken zijn die een vermoeide prestatiemaatschappij en een overspannen preventiestaat hard nodig hebben', stelde hij in zijn lezing 'Dromen van een ontspannen samenleving' tijdens het Christelijk Sociaal Congres, vorig jaar zomer. 'Wie de moderne waarden vrijheid, gelijkheid en broederschap écht wil nastreven, ontkomt niet aan (her)waardering van rust voor iedereen; bijvoorbeeld in de vorm van een algemene wekelijkse rustdag.'

Lezingen over 'rust'
In week 25 geeft Van Putten tweemaal een lezing over hoe die rust te bereiken. Allereerst over hoe rust een plek te geven in de samenleving en op de politieke agenda (alleen voor leden van de Bestuurdersvereniging); daarna over de betekenis van het christelijke denken, waar het gaat om rust.

Mini-symposium 'Ontspannen samenleven' (alleen voor leden van de Bestuurdersvereniging)
Op woensdagavond 23 juni organiseert het WI, samen met de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie, een inspirerend mini-symposium, speciaal voor onze politici en bestuurders. Drie ChristenUnie-politici vertellen hoe zij met het thema 'rust' zijn omgegaan in hun stad of dorp. Robert van Putten geeft een inspirerende lezing en er is een column van predikant Joost Röselaers (D66). Verder is er veel ruimte voor gesprek en het uitwisselen van ideeën.

Masterclass 'De jacht naar rust'
Op vrijdagmiddag 25 juni reflecteert WI-onderzoeker Robert van Putten opnieuw op rust, in de Masterclass 'De jacht naar rust', georganiseerd door de CHE en het Thijmgenootschap. Daarbij heeft hij speciale aandacht voor de betekenis van het christendom voor het verkrijgen van rust.
Tijdens de Masterclass staat ook een lezing van Klazina Staat op het programma over de verbeelding van (on)rust in de moderne kunst. Daarnaast zijn er verschillende deelsessies, over onder meer de balans tussen werk en rust, deugden die rust brengen en (on)rust in ons hart. 
Deze bijeenkomst is op locatie bij de CHE en vrij toegankelijk. De lezingen kunnen worden gevolgd via een livestream. Aanmelden kan tot 18 juni.