De school van de burger

Voor christelijke politiek is de vrijheid van onderwijs altijd een centraal thema geweest. Iedere  Nederlander moet onderwijs kunnen krijgen in overeenstemming met zijn eigen levensbeschouwing en de overheid moet dat financieel mogelijk maken. Onderwijs is immers van publiek belang. 

Bovendien is onderwijs per definitie waardengeladen. Het onderscheid tussen 'neutraal', openbaar onderwijs enerzijds en niet-neutraal, religieus onderwijs  anderzijds klopt niet. Alle kennen en handelen heeft levensbeschouwelijke vooronderstellingen. De actuele vraag is wel hoe we in deze tijd van liberale dominantie, versplinterde spiritualiteit en geïndividualiseerd geloof, de vrijheid van onderwijs vormgeven. Hoe kunnen we in deze tijd, bijna honderd jaar na de Schoolstrijd, ervoor zorgen dat ouders hun kinderen in overeenstemming met hun levensvisie kunnen laten onderwijzen?

De school van de burger is een nieuwe studie van Geert Jan Spijker en Jet Weigand over onderwijsvrijheid. Zij presenteerden hun boek tijdens het onderwijscongres op 1 november. De school van de burger is een bundel waaraan diverse auteurs hebben meegeschreven. Donateurs kunnen het boek gratis aanvragen via onderstaand formulier. Bent u geen donateur, dan kunt u het boek bestellen via de webshop

De school van de burger is een studie van Geert Jan Spijker en Jet Weigand over onderwijsvrijheid. Zij presenteerden hun boek tijdens het onderwijscongres op 1 november. Diverse auteurs hebben meegeschreven aan De school van de burger. Donateurs kunnen het boek gratis aanvragen via onderstaand formulier. Bent u geen donateur, dan kunt u het boek bestellen via de webshop

Redacteurs

  • Mr. drs. Geert Jan Spijker is adjunct-directeur van het WI en redacteur van DenkWijzer. Hij is bovendien als docent filosofie en sociologie verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede.

    Twitter
  • Jet Weigand-Timmer was voor dit boek als gastonderzoeker verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut. Momenteel is zij eigenaar van haar trainings- en coachingsbedrijf EduConcept en gastspreker voor ProDemos. 

    Twitter

Vlnr: Geert Jan Spijker, Jan Westert, Jet Weigand, Joël Voordewind

Bestel 'De school van de burger'
Persoonlijke gegevens