Onderwijs

Verdieping - De samenleving - Samen leven - Onderwijs

Iedere Nederlander heeft recht op onderwijs volgens zijn eigen levensbeschouwing

Onderwijsvrijheid

Voor christelijke politiek is de vrijheid van onderwijs altijd een centraal thema geweest. Iedere  Nederlander moet onderwijs kunnen krijgen in overeenstemming met zijn eigen levensbeschouwing en de overheid moet dat financieel mogelijk maken. Onderwijs is immers van publiek belang. 

Bovendien is onderwijs per definitie waardengeladen. Het onderscheid tussen 'neutraal', openbaar onderwijs enerzijds en niet-neutraal, religieus onderwijs  anderzijds klopt niet. Alle kennen en handelen heeft levensbeschouwelijke vooronderstellingen. De actuele vraag is wel hoe we in deze tijd van liberale dominantie, versplinterde spiritualiteit en geïndividualiseerd geloof, de vrijheid van onderwijs vormgeven. Hoe kunnen we in deze tijd, bijna honderd jaar na de Schoolstrijd, ervoor zorgen dat ouders hun kinderen in overeenstemming met hun levensvisie kunnen laten onderwijzen?

De school van de burger is een nieuwe studie van Geert Jan Spijker en Jet Weigand over onderwijsvrijheid. Het is een bundel waaraan diverse auteurs hebben meegeschreven. 

Bestel 'De school van de burger'

Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving

De School van de burger CU

Artikelen over onderwijs

Neem contact met ons op

Contact met Wouter Beekers

Wouter Beekers