Decentralisaties

Verdieping - De samenleving - Samen leven - Decentralisaties

Ruimte voor onderlinge betrokkenheid van mensen onderling

achter de schutting

Gaan kinderen in de toekomst een grotere rol spelen in de zorg voor hun ouders? Is ‘eigen kracht’ het nieuwe sleutelwoord in de jeugdzorg? Welke ondersteuning krijgen mensen met een arbeidsbeperking nog in de toekomst? Er bestaat veel debat over de ‘drie decentralisaties’ en de veranderingen die er afkomen op gemeenten en burgers. Volgens critici is Den Haag haar verantwoordelijkheden over de schutting aan het gooien.

Maar ‘achter de schutting’ liggen volgens de auteurs van dit boek ook veel kansen. Onderlinge zorg is primair de verantwoordelijkheid van mensen, families, vrienden, kerken en andere verbanden. De overheid moet die onderlinge betrokkenheid ruimte geven en stimuleren. Zij kan de samenleving het beste ondersteunen door maatwerk en een veerkrachtig vangnet.

Dit boek kwam tot stand door een samenwerking van het Wetenschappelijk Instituut en de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. Bijdragen werden onder anderen geschreven Wmo-deskundige Marja Jager-Vreugdenhil, maatschappelijk bestuurder Marjan Haak-Griffioen en lokaal politica Simone Kennedy-Doornbos.

Bestel 'Achter de schutting'

Kansen na de decentralisaties

Achter de schutting HR
 1. Verweesde samenleving

  17 februari 2020 by Bas de Groot

  Bas de Groot column

  Eind vorige jaar publiceerde Gert-Jan Segers zijn pamflet De verloren zoon. Aan de hand van de bekende Bijbelse parabel schetst Segers zijn ideale samenleving. Voor mij grotendeels een herkenbaar CU-geluid, alleen het conservatieve frame van de ‘verweesde samenleving’ past niet bij onze partij.

  Lees meer over "Verweesde samenleving"

 2. Advies over overheidsadvies

  2 september 2019 by Siewerd de Jong

  Siewerd de Jong - column

  Er is in afgelopen jaren veel gezegd over onze ‘kenniseconomie’. Er is in Nederland een berusting ontstaan in het feit dat wij geen producerend land meer zijn. Wij zijn een land dat het moet hebben van onze kennis en expertise. Door het delen van informatie en methodes kan Nederland groot zijn. Ik zie in die manier van kijken naar onze economie wel problemen.

  Lees meer over "Advies over overheidsadvies"

 3. 'Zo voedt de Theoloog des Vaderlands het strijdmodel juist'

  5 juni 2019 by Wouter Beekers

  Wouter Beekers

  'We moeten ons niet laten meeslepen in ‘een wereldbeeld van strijd’. Dat is levensgevaarlijk.' Deze hartekreet werd door het Nederlands Dagblad op 3 juni overgenomen. Maar in zijn strijd voor de rechtsstaat verliest Stefan Paas zich in eenzijdigheid, betoogt WI-directeur Wouter Beekers. 'Daarmee voedt hij het conflict waar hij zelf niet aan wil.'

  Lees meer over "'Zo voedt de Theoloog des Vaderlands het strijdmodel juist'"

 4. Uitstappen is niet genoeg

  3 juni 2019 by Anil Kumar

  Anil Kumar - column

  Het is de misser die we binnen de ChristenUnie nog te vaak maken: te veel focus op het uitstappen en te weinig op het instappen. Instappen in dat nieuwe leven. Recent maakte het kabinet bij de publicatie van de Voorjaarsnota bekend miljoenen extra uit te trekken voor de zogenaamde RUPS-programma’s. Deze uitstapprogramma’s voor prostituees zijn in de praktijk vooral een langdurige, doch broodnodige investering in gesprek, pastoraal werk, bezoeken, onderzoek, etc. Maar wat mij betreft, is dat pas de helft van het hele verhaal.v

  Lees meer over "Uitstappen is niet genoeg"

 5. Antartica

  13 mei 2019 by Mart Keuning

  mart keuning column

  We moeten het even hebben over het ‘moreel kompas’. De afgelopen weken beriepen de nodige politici zich op het hunne nadat ze in het nauw waren geraakt over hun (declaratie)gedrag. De afgekloven beeldspraak vergeven we ze maar even.

  Lees meer over "Antartica"

 6. Verduurzaming van het waterbeheer

  18 maart 2019 by Gersom van der Elst, Mark Zandvoort

  Over twee dagen mag u uw stem uitbrengen, voor de verkiezingen van de Provinciale Staten én de Waterschappen. Maar waarom is goed waterbeheer eigenlijk noodzakelijk? En wat is dan een christelijk-sociale visie op waterbeheer?

  Lees meer over "Verduurzaming van het waterbeheer"

 7. Kiezersbedrog

  18 februari 2019 by Siewerd de Jong

  Siewerd de Jong - column

  ‘Wat wij gaan doen als we een absolute meerderheid behalen…’ Zo zou ieder verkiezingsprogramma eigenlijk moeten beginnen. Nu er meerdere verkiezingen aankomen is het goed om weer eens aandacht te geven aan de verkiezingsbeloften. Vooral denk ik dat het tijd is dat de kiezer leert om er anders naar te kijken.

  Lees meer over "Kiezersbedrog"

 8. De nieuwe scheiding

  5 november 2018 by Jesse de Haan

  jesse de haan - column

  De oorlog was voorbij. De wederopbouw kon beginnen en de gewone man kreeg het wat beter. Hoopvol woei daarna het verheffingsideaal door Nederland. Niet alleen de dokterszonen konden gaan studeren, ook de kinderen uit andere milieus konden zich gaan ontwikkelen. De zon scheen in de ‘glorieuze jaren zeventig tot negentig.’

  Lees meer over "De nieuwe scheiding"

 9. Tekorten in de jeugdzorg

  21 mei 2018 by Simone Kennedy

  Simone Kennedy column

  Alle gemeenten in Nederland kampen met grote tekorten op de jeugdzorg en de WMO. In 2015 zijn budgetten overgeheveld van het Rijk en de provincie naar de gemeenten; sindsdien wordt de zorg lokaal georganiseerd. Dat is voor gemeenten heel prettig, omdat de zorg ‘ontschot’ kan worden: hulpverleners vinden elkaar via korte lijntjes en kunnen de zorg onderling afstemmen. Veel gemeenten hebben wijkteams ingesteld, met voor elk gezin één plan en één regisseur (geïnspireerd door André Rouvoet). Snel en preventief ingrijpen zou moeten voorkomen dat problemen groot en kostbaar worden. Omdat gemeenten de zorg beter kunnen afstemmen, heeft het Rijk sinds de decentralisatie elk jaar de budgetten verkleind. Nu kampen gemeenten echter met overschrijdingen. Waarom?

  Lees meer over "Tekorten in de jeugdzorg"

 10. Onderwijsvrijheid past bij de participatiesamenleving - opinie Volkskrant online

  1 november 2014 by Geert Jan Spijker

  Geert jan1

  Met de participatiesamenleving legt de overheid steeds meer taken bij de burger neer. Maar als het gaat om het onderwijs, heeft zij moeite met loslaten. Geert Jan Spijker schreef er voor Volkskrant online een opiniestuk over.

  Lees meer over "Onderwijsvrijheid past bij de participatiesamenleving - opinie Volkskrant online"

Neem contact met ons op

Contact met Wouter Beekers, redacteur van 'Achter de schutting'

Wouter Beekers