Achter de Schutting. Kansen na de decentralisaties

Gaan kinderen in de toekomst een grotere rol spelen in de zorg voor hun ouders? Is ‘eigen kracht’ het nieuwe sleutelwoord in de jeugdzorg? Welke ondersteuning krijgen mensen met een arbeidsbeperking nog in de toekomst? Er bestaat veel debat over de ‘drie decentralisaties’ en de veranderingen die er afkomen op gemeenten en burgers. Volgens critici is Den Haag haar verantwoordelijkheden over de schutting aan het gooien.

Maar ‘achter de schutting’ liggen volgens de auteurs van dit boek ook veel kansen. Onderlinge zorg is primair de verantwoordelijkheid van mensen, families, vrienden, kerken en andere verbanden. De overheid moet die onderlinge betrokkenheid ruimte geven en stimuleren. Zij kan de samenleving het beste ondersteunen door maatwerk en een veerkrachtig vangnet.

Dit boek kwam tot stand door een samenwerking van het Wetenschappelijk Instituut en de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. Bijdragen werden onder anderen geschreven Wmo-deskundige Marja Jager-Vreugdenhil, maatschappelijk bestuurder Marjan Haak-Griffioen en lokaal politica Simone Kennedy-Doornbos.

Een eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan vertegenwoordigers van drie inspirerende maatschappelijke initiatieven, die de motiverende kracht van geloof de ruimte geven: Tiemen Zeldenrust van Stichting Present, Fiet van Beek van de Eigen Kracht Centrale en Stan Uyland van GIDS Netwerk

V.l.n.r. Wouter Beekers (redacteur, directeur WI ChristenUnie), Tiemen Zeldenrust, Fiet van Beek, Stan Uyland en Bernadette van den Berg (redacteur, Bestuurdersvereniging ChristenUnie).

Tiemen Zeldenrust: "Dit is nu echt een rapport waarin toenemende onderlinge afhankelijkheid in de samenleving niet alleen maar gezien wordt als een bedreiging, maar vooral als een kans om de talenten van mensen en de kracht van sociale gemeenschappen te benutten. Een verfrissende visie voor lokale bestuurders en politici."

Fiet van Beek: "Belangrijk dat de CU in haar visie op bescherming van kwetsbaren de focus legt op de ruimte voor sociale gemeenschappen. Daar ligt veel betrokkenheid en kracht die onvoldoende benut en gewaardeerd wordt."

Stan Uyland: "Het merendeel van taken zullen gemeenten op lokaal niveau moeten uitvoeren in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners. Dit rapport geeft bestuurders een heldere visie hoe ze dat in de praktijk kunnen invullen."

Naar aanleiding van dit boek en het boek Zorg met een hart dat in november verscheen organiseert het WI op 11 januari het Zorgcongres 


Dit is het tweede deel in christelijk-sociaal 2030. In deze serie onderzoekt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie de nieuwe verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid. Zo wordt het christelijk-sociale denken, dat steeds een alternatief is geweest voor liberaal individualisme en sociaaldemocratisch collectivisme, vruchtbaar gemaakt voor de 21e eeuw.

Bestelformulier

Niet donateurs kunnen het boekje binnenkort bestellen in de webshop