Nieuw essay: Een goed verhaal over arbeidsmigratie

Nieuw essay: Een goed verhaal over arbeidsmigratie

beeld_essay_arbeidsmigratie.jpg

5 maart 2021 by Greet Schuurman (Communicatieadviseur)

Beleid op arbeidsmigratie werkt pas echt als we zowel christelijke idealen als een pragmatische aanpak nastreven. Dat is wat Laurens Wijmenga bepleit in zijn nieuwe essay 'Een goed verhaal over arbeidsmigratie'.

Overlast, verdringing op de arbeidsmarkt, maar ook uitbuiting en slechte leefomstandigheden: als het gaat om arbeidsmigratie zijn dat vaak de eerste dingen waar we aan denken. De reflex is dan al snel om nieuw beleid op te stellen, geïnspireerd door christelijke idealen zoals gastvrijheid en barmhartigheid. Maar een goed arbeidsmigratiebeleid houdt ook rekening met de praktijk.

Kunnen we arbeidsmigratiebeleid funderen in christelijk idealen en inzichten uit de praktijk? Met andere woorden: Wat is een hoopvol en realistisch verhaal over arbeidsmigratie?
WI-onderzoeker Laurens Wijmenga sprak met politici, ondernemers, deskundigen en arbeidsmigranten zelf. Gebaseerd op die gesprekken schreef hij een nieuw verhaal over arbeidsmigratie, geïnspireerd door de filosoof Reinhold Niebuhr.

Het essay is het tweede deel in een reeks, waarin het Wetenschappelijk Instituut op zoek gaat naar een goede verhalen over migratie voor christelijke politiek. Meer informatie vindt u hier.