Nieuw essay: Rechtvaardige orde; een goed verhaal over de oorzaken van migratie

Nieuw essay: Rechtvaardige orde; een goed verhaal over de oorzaken van migratie

Cover Essay Rechtvaardige orde.jpg

2 juli 2021 by Greet Schuurman (Communicatieadviseur)

Er is een hoopvol en verbindend verhaal te vertellen over migratiebeleid. WI-onderzoeker Laurens Wijmenga ging met ngo's en hulpverleners in gesprek over de oorzaken van migratie, en ontwaarde, naast dilemma's, ook hoopvolle inzichten. In zijn nieuwste essay dringt hij aan op een rechtvaardige orde, gebouwd op een evenwichtig Europees migratiebeleid, een structurele aanpak van armoede en conflicten, realisme en een langetermijnvisie. 

Bergen vol oranje reddingsvesten: het is het beeld geworden van vluchtelingen op Lesbos. Zo zijn er duizenden mensen die hun thuisland ontvluchten, op weg naar Europa. Waar hulpverleners hen willen bijstaan, maken migratie-kritische politici zich vooral zorgen over de migratiestromen richting ons land en de druk die dat op ons land zet. Toch zijn er in hun visies ook raakvlakken te vinden. Vanuit die raakvlakken kunnen we bouwen aan een effectief en hoopvol migratiebeleid. 

Laurens Wijmenga deed het afgelopen jaar onderzoek naar christelijk-sociaal migratiebeleid. Eerder verschenen de essays 'Een goed verhaal over migratie' en 'Een goed verhaal over arbeidsmigratie'. In deze essays heeft Wijmenga steeds het gesprek gezocht met mensen in de praktijk: hulpverleners, raadsleden, ondernemers en arbeidsmigranten, bijvoorbeeld. Hij ontdekte in de bijna honderd gesprekken die hij daarvoor voerde hoopvolle lijnen voor migratiebeleid.

Migratiecongres
Op vrijdagmiddag 9 juli zal hij die lijnen samenbrengen in een lezing tijdens het migratiecongres van het WI. Ook tijdens dat congres staat het geprek met de praktijk centraal. In deelsessies zullen praktijkdeskundigen hun dilemma's en inzichten delen over asielmigratie, arbeidsmigratie en grondoorzaken van migratie. Tweede Kamerlid Don Ceder zal het congres afsluiten met zijn visie op migratie. Meer informatie over het migratiecongres vindt u hier. U kunt zich hier ook aanmelden.