Testimonial - Immanuel Wijland

Immanuel Wijland - Fellow van het WI

'Het programma gaf me een stevige inhoudelijke basis'

immanuel cropped breed.jpg

Vijf jaar geleden raakte ik als bestuurslid voor ChristenUnie Soest betrokken bij de politiek van de ChristenUnie. Sinds die tijd ben ik lid geweest van het bestuur van de jongerenvereniging PerspectieF en heb ik een beleidsstage gelopen bij de Tweede Kamerfractie in Den Haag. Inmiddels ben ik kandidaat-raadslid in Stichtse Vecht.

Goed voorbereid op het raadswerk

Het Wetenschappelijk Instituut kende ik vooral van naam. Ik wist dat het WI onderzoek doet, opinieartikelen schrijft en cursussen geeft, maar daar hield mijn bekendheid met het WI op. Tijdens mijn beleidsstage kreeg ik echter de tip om het Fellowsprogramma te volgen. Dat leek me een prima mogelijkheid om wat dieper in het gedachtengoed van de ChristenUnie te duiken. 

Aan alle tien bijeenkomsten heb ik met groot pleizer deelgenomen. De diepgaande onderwerpen en inspirerende sprekers hebben me geholpen om steviger te kunnen verwoorden waar de ChristenUnie voor staat. Vooral de interactie met de sprekers en de daaropvolgende discussie met de andere deelnemers heb ik als zeer waardevol ervaren. Met deze stevige inhoudelijke basis voel ik me beter voorbereid op het mogelijk vertegenwoordigen van de ChristenUnie in mijn gemeente.

Vergrootglas

In het jaar dat ik het Fellowsprogramma volgde, waren er verkiezingen. Ook de ChristenUnie nam uiteindelijk volop deel aan de formatiegesprekken. Rond het formatiegesprek kwamen veel gevoelige thema's ook in de media ter sprake. Op dat soort momenten is het belangrijk dat er een WI is dat het geluid van de ChristenUnie kan vertegenwoordigen in het publieke debat.

Er ligt een belangrijke taak voor het Wi nu de ChristenUnie de komende jaren als regeringspartij zal functioneren. Enerzijds betekent dat de partij behoeden voor een te ruime invulling van het christelijk-sociale gedachtegoed. Anderzijds betekent het ook de bescherming van de christelijk-sociale politiek van de ChristenUnie, vooral als er soms kritiek aanzwelt op kabinetsbeslissingen die niet altijd goed begrepen zullen worden. De ChristenUnie ligt onder een vergrootglas; aan het WI de taak om te zorgen dat de partij zich niet aan die schijnwerper brandt.

Ontdek zelf het Fellowsprogramma

Samen op zoek naar het hoe en waarom van christelijk-sociale politiek

fellow vierkant.jpg