Testimonial - mevrouw Knol

Mevrouw Knol-Krijger - donateur van het WI

'Het WI helpt me een mening te vormen over maatschappelijke thema's'

Mevr. Knol-Krijger

Al heel wat jaren volg ik de Christen Unie; via de reguliere media, maar ook via sociale media als Twitter. En ik heb, hoewel ik geen lid ben van een politieke partij, grote belangstelling voor een degelijke christelijk-politieke input. Via mijn zoon, predikant in Krommenie, raakte ik bekend met het WI van de ChristenUnie.

Dialoog

Ik laat mij graag voeden door veel informatie. Daarbij zoek ik bewust ook naar informatie vanuit een christelijke invalshoek. Ik ben dankbaar voor de informatie die ik krijg vanuit het WI. Het helpt mij mijn mening te vormen en mijn vrijwilligerswerk vorm te geven vanuit een breed perspectief. Ik heb te maken met mensen van allerlei pluimage. Bij mijn vrijwilligerswerk bij seniorenorganisatie KBO-PCOB bijvoorbeeld, ben ik nauw betrokken bij de dialoog over de laatste levensfase, de discussie over zinvol leven en een waardig leven voor iedereen. Daarbij heb ik veel aan de input vanuit het WI. Het is fijn om niet alleen open te kunnen staan voor andere visies, maar ook zelf goed je visie te kunnen verwoorden. Dat maakt een dialoog mogelijk.

De boeken uit de serie ‘Christelijk Sociaal 2030’ heb ik bijna allemaal gelezen. Vooral de onderwerpen gerelateerd aan Wmo en participatie hebben mijn grote belangstelling. Het is fijn om de studies nog te kunnen naslaan wanneer ik daar behoefte aan heb. Ik ben door deze boeken beter op de hoogte van wat er speelt op dat vlak, en kan daardoor goed geïnformeerd deelnemen aan gesprekken hierover.

Inhoudelijke voeding

Ik verheug me op de nieuwe informatie die ik ontvang vanuit het WI. Onderwerpen als vrijheid, vrede, gerechtigheid, en christelijke perspectieven over integratie en identiteit, en over duurzaamheid en economie, hebben nu veel meer mijn belangstelling. Vanuit wat ik lees in Groen, het opinieblad van het WI, lees ik ook hoe lastig is het om vastgeklonken zaken te veranderen in de politiek.

Ik ben erg maatschappelijk betrokken, maar niet politiek actief. Ik merk namelijk dat je als gewone burger soms makkelijker en ongedwongener met anderen in gesprek kunt zijn – in de trein, op de markt, met de gemeente en bij vrijwilligerswerk. Het zou mij niet gelukkig maken die energie te stoppen in vergaderen en debatteren. Maar de inhoudelijke voeding vanuit het WI maakt wel dat ik me op een zinnige manier nuttig weet te maken; in spreken en handelen. Organisatie en gemeente hebben daar weer baat bij, en met vrienden en familie – die lang niet allemaal het christelijke gedachtegoed aanhangen – heb ik interessante en boeiende gesprekken over politiek en maatschappij. 

Binnenkort verhuis ik naar Mijnsheerenland. Ook van daaruit hoop ik nog heel wat jaartjes mijn steentje bij te dragen aan de samenleving en de politiek te ondersteunen door het aankaarten van belangrijke thema’s. Dus ik blijf nog wel een tijdje donateur.

Word donateur

en laat je inhoudelijk voeden door de publicaties van het WI

gedachten scherpen.jpg