Nieuw essay: 'Vertrouwen in het volk - een goed verhaal over de pandemie'

Nieuw essay: 'Vertrouwen in het volk - een goed verhaal over de pandemie'

corona maatregelen pandemie vertrouwen

26 maart 2021 by Greet Schuurman (Communicatieadviseur)

Foto: Folkert Rinkema


Alleen samen krijgen we Corona eronder, maar hoe is het met het politiek vertrouwen in de samenleving? Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie gaf vier bij de partij betrokken denkers het podium. Vanuit christelijk-sociale waarden reflecteren Jolanda Kluin, Gerben Lassche, Aart Nederveen en Geertjan Zuijdwegt trekken op de aanpak van de afgelopen tijd, en doen aanbevelingen voor de toekomst. Senator Maarten Verkerk gaat met hen in gesprek. Hebben we nog een beetje ‘vertrouwen in het volk’, of kan dat geen basis meer vormen voor politiek beleid?

De mogelijkheden tot samenleven zijn beperkt. We hebben een avondklok, ontmoetingsplekken zijn gesloten, kerkdiensten beperkt toegankelijk. De coronacrisis vraagt om overheidsmaatregelen dat is helder. Maar hebben we genoeg oog voor de samenleving? Durven we te erkennen dat alleen mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen en daar vrijheid voor nodig hebben?

In een essay over de aanpak van de coronacrisis pleiten Jolanda Kluin, Gerben Lassche, Aart Nederveen en Geertjan Zuijdwegt voor meer ruimte voor de samenleving, in gesprek, in ideeënvorming en in initiatieven. Zij trekken lessen uit de aanpak van de afgelopen tijd, en doen aanbevelingen voor de toekomst. Senator Maarten Verkerk legt hen op zijn beurt een aantal kritische vragen voor.

Podcast 'Een goed verhaal over de pandemie'
Hebben we nog een beetje ‘vertrouwen in het volk’, of kan dat geen basis meer vormen voor politiek beleid? Daarover willen we in gesprek met essay-auteur Geertjan Zuijdwegt en ChristenUnie-senator Maarten Verkerk, in een nieuwe aflevering van onze podcast 'Een goed verhaal'. Tijdens de opname van de aflevering is er voor kijkers via de live stream ruimte om hun vragen te stellen aan de sprekers via de live chat en via Whatsapp. Meer informatie en de link naar de podcast vindt u hier.