Neem geen genoegen met kernenergie. Kies voor innovaties.

Neem geen genoegen met kernenergie. Kies voor innovaties.

nuclear-power-plant-261119.jpg

22 maart 2021 by Willemijn van Donk, Job Schutte

De politieke standpunten over kernenergie komen grofweg overeen met de bekende links-rechts verdeling. Rechtse partijen verwelkomen het als dé oplossing voor de energietransitie. Linkse partijen zien er geen heil in. Keurige middenpartijen, zoals de ChristenUnie, zitten ergens halverwege. En dat is lastig want ergens voor noch tegen zijn, dat klinkt niet bepaald overtuigend: ‘we houden de deur maar open, want eigenlijk weten we het gewoon nog niet.’

Het is duidelijk dat we onze energievoorziening moeten verduurzamen. Het debat gaat echter te veel over kernenergie en te weinig over innovatieve vormen van energieopwekking. Bij zowel de twijfelaars –zoals de ChristenUnie- en regelrechte afwijzers ontbreekt het aan een serieus alternatief met een vergelijkbaar stabiele energieopbrengst als kerncentrales. Zonnepanelen en windmolens kunnen die in elk geval niet leveren. Toch zijn er wel degelijk nieuwe technologieën en projecten die in dit kader het bestuderen waard zijn. Zo schreef Trouw bijvoorbeeld over een hoopvol project: de ‘energiedam’. Deze dam in zee zou door gebruik te maken van eb en vloed in potentie half Nederland van stroom kunnen voorzien. Een ander voorbeeld is de zonneoven. Met zonlicht, spiegels en kunstmatige intelligentie kunnen deze ovens warmte tot 1000 graden Celsius produceren. In potentie is dit een gamechanger om de industrie te verduurzamen. De afgelopen jaren zijn er tal van deze projecten ontwikkeld, maar er lijkt in de politiek amper aandacht voor te zijn.

Deze innovaties moeten, net als kernenergie, serieus worden genomen. Hoewel ze nog niet geheel tot wasdom zijn gekomen, is het niet juist om ze daarom van de hand te doen. Kerncentrales, die vaak worden aangewezen als een noodzakelijk middel om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen ook niet direct volgend jaar aan deze doelstellingen bijdragen. Er zit immers veel tijd (doorgaans wel 10 jaar) tussen het moment dat de eerste plannen op tafel liggen en de daadwerkelijke ingebruikname. Voor de klimaatdoelstellingen van 2030 hoeven we er in elk geval niet veel van te verwachten.

Het is dus heel belangrijk dat we onze ogen niet sluiten voor nieuwe initiatieven. We moeten waken voor een tunnelvisie, alsof kernenergie onze enige weg zou zijn uit de klimaatcrisis. Als we onze ogen open houden voor nieuwe, écht duurzame alternatieven en flink investeren in onderzoek en ontwikkeling valt er nog veel winst te behalen. Kiezen voor wat écht telt betekent een keuze voor innovatie. Laten we dus geen genoegen nemen met  kernenergie.

Job Schutte is politiek adviseur Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening bij PerspectieF en studeert bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Willemijn van Donk is politiek adviseur Defensie, terrorismebestrijding, radicalisering en digitale veiligheid bij PerspectieF. Sinds februari loopt ze stage bij ChristenUnie International als onderdeel van de Master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij aan de Universiteit van Utrecht.

Deze column is een reactie op de maandagmiddagcolumns van Jan Steven Eilander 'kiezen voor kernenergie is groen realisme' , Jan Wijmenga 'Kernenergie: een stralende toekomst...? en Harm van der Wilt Kernergie: het puzzelstukje dat nog niet past. Door deze columns faciliteert het WI het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel.