Kernenergie: het puzzelstukje dat (nog) niet past

Kernenergie: het puzzelstukje dat (nog) niet past

nuclear-power-plant-261119.jpg

22 februari 2021 by Harm van der Wilt

Nederland puzzelt. Niet alleen om de lockdown door te komen maar ook over de energieopwekking in de toekomst. Beleidsmakers, inwoners en bedrijven staan over de tafel heen. Iedereen houdt een puzzelstukje vast. Er wordt gelet op betaalbaarheid, geschikte locaties en draagvlak. Langzaam maar zeker worden de contouren zichtbaar van een energiesysteem dat onuitputtelijke energie levert zonder roofbouw te plegen op onze planeet. En dat alles voor 2050.

Maar dan komt er iemand binnen met een nieuw puzzelstukje. “Zo!” Klinkt het. “Tijd voor kernenergie!” En ja, kernenergie kan onderdeel zijn van de puzzel. Met oog op de ambitieuze doelen is het verstandig om geen opties uit te sluiten. Maar het puzzelstukje kernenergie heeft een bijzonder afwijkende vorm. Jan Wijmenga zette vorige week al uiteen waarom het inpassen van kernenergie complex is. Inzetten op kernenergie vraagt om een enorm commitment van de overheid. Dat zien we in het Verenigd Koninkrijk bij de bouw van de kerncentrale Hinkley Point C.

We moeten er bovendien voor waken dat het inzetten op kernenergie een vertragingstactiek wordt van ‘klimaat-realistische’ partijen. Het is al moeilijk genoeg om in regionaal of nationaal verband een puzzel te leggen zonder nieuwe kerncentrales. Willen we die puzzel nog ingewikkelder maken, of is het beter om op een andere tafel, een tweede puzzel te leggen? Dan denk ik aan de Europese tafel, waar ook gepuzzeld wordt aan een energiesysteem van de toekomst.

Vorig jaar verscheen er een studie van de rijksoverheid met verschillende energiescenario’s voor 2050. Kernenergie was in deze studie geen onderdeel van een nationaal maar een Europees scenario. Immers, binnen Europa beschikt alleen Finland over een permanente opslaglocatie van kernafval. En als we kernenergie in Europees verband ontwikkelen kunnen we de ontwikkelingskosten delen. Want veelbelovende innovaties zoals thoriumcentrales bestaan alleen nog maar op papier. China bouwt een eerste testcentrale, maar voordat dergelijke innovaties in Europa van de grond komen, is nog heel wat onderzoek(sgeld) en tijd nodig. Ook in het Europese scenario was een energiesysteem zonder kernenergie overigens nog steeds goedkoper. Maar misschien verandert dat.

Laten we het puzzelstukje kernenergie dus proberen in te passen in de Europese puzzel. Dan legt Nederland ondertussen haar eigen puzzel.

Harm van der Wilt is fractie-assistent van ChristenUnie-SGP Woerden. Hij studeerde in Zuid-Afrika en Egypte maar keerde toch weer terug naar zijn geboortestad.

Deze column is een reactie op de maandagmiddagcolumns van Jan Steven Eilander 'kiezen voor kernenergie is groen realisme' en Jan Wijmenga 'Kernenergie: een stralende toekomst...?