Ondernemen

Verdieping - De samenleving - Economie en geld - Ondernemen

Rijnlands ondernemen werkt: voor werknemer, klant én aandeelhouder

Rijnland header

Het lijkt een feit: Amerikaans denken en doen domineren onze economie. Het bedrijfsleven denkt alleen maar aan geld, snelle winsten en hogere koersen. Werknemers zijn onbeschermd, bedrijven zelf vormen handelswaar. Alles om de aandeelhouder tevreden te houden. Is er een alternatief? 

In Nederland kennen we het Rijnlands ondernemen. Hierbij wordt recht gedaan aan alle belanghebbenden: werknemer, klant, aandeelhouder. Dat dit model nog steeds werkt, leert niet alleen de theorie, maar ook de praktijk. In Rijnland Werkt komen dertien ondernemers aan het woord, van bankier tot boer en baggeraar. Al is de realiteit weerbarstig, zij laten zien dat het nog steeds mogelijk is om te ondernemen et het oog op mens en schepping. 

Bestel 'Rijnland werkt'

In gesprek met ondernemers

Omslag Rijnland werkt_HR

Artikelen over ondernemen