Bijstand

Verdieping - De samenleving - Economie en geld - Bijstand

Bijstandsbeleid moet positief zijn en rechten van ontvangers waarborgen

Bijstand internet

Over de bijstand is veel te doen. Stigmatiseren we uitkeringsgerechtigden door ze in oranje hesjes papier te laten prikken in het park? Is het beter mensen vertrouwen te geven en hen een “basisinkomen” te verschaffen? Of mag de maatschappij tegenover een uitkering best een tegenprestatie verwachten?

In Met opgeheven hoofd pleit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor een derde weg tussen deze uitersten. Aan de bijstand mogen best plichten verbonden worden. Maar die plichten zijn geen doel op zich. Ze moeten mensen helpen een plek te vinden in de samenleving. Daar hebben mensen recht op; en dat recht is in ons huidige stelsel voor bijstandsontvangers niet of nauwelijks geborgd. Het wordt hoog tijd voor zulke waarborgen én voor een positief bijstandsbeleid.

Bestel 'Met opgeheven hoofd'

Naar een bijstand die bijstaat

Cover Met opgeheven hoofd CU

Artikelen over de bijstand

Neem contact met ons op

Contact met Wouter Beekers

Wouter 2018