Mini-symposium 'Ontspannen samenleven; de waarde van een wekelijkse rustdag'

Mini-symposium

Ontspannen samenleving - de waarde van een wekelijkse rustdag

rust zonsondergang

We leven in een gejaagde samenleving. Om daar wekelijks even afstand van te nemen kennen veel christenen de zondagsrust. En hoe mooi ook, de zondagsrust is in onze tijd en samenleving soms ook een ongemakkelijk thema. Hoe met de zondagsrust wordt omgegaan verschilt per gemeente: het gaat van vanzelfsprekend tot achterhaald, en daartussenin. Juist in campagnetijd is het de vraag welke aandacht we vragen voor dit thema. Naar de achterban, in de verhoudingen met niet-christelijke partijen, maar ook voor onszelf: voeren we bijvoorbeeld ook campagne op de zondag? Hoe kunnen we bijdragen én meedoen aan ontspannen samenleven?

Op woensdagavond 23 juni gaan we graag met u en jou in gesprek over dat thema. Tijdens een mini-symposium, georganiseerd door de Bestuurdersvereniging en het WI, zullen fractievoorzitters en wethouder Rachel Streefland, Gerdien Rots en Marcel Companjen hun ervaringen op dit onderwerp delen. WI-onderzoeker Robert van Putten zal een korte lezing geven ter inspiratie. Daarna is er veel ruimte voor gesprek en het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

Thema
Ontspannen samenleven - de waarde van een wekelijkse rustdag

Datum en tijd
woensdag 23 juni, 19.30-21.30

Ervaringsverhalen van
Rachel Streefland
Gerdien Rots
Marcel Companjen

Inspirerende lezing
Robert van Putten

Column
Joost Röselaers

Gespreksleider
Wouter Beekers

Waar?
Via Zoom; u ontvangt de uitnodiging na aanmelding

Leestips
Dromen over een ontspannen samenleving
Vertraging is de weg vooruit (NRC, voor abonnees)

Meld u aan voor het mini-symposium

Ontspannen samenleven - de waarde van een wekelijkse rustdag

rust zonsondergang
Rachel Streefland

Rachel Streefland

ervaringsverhaal

Rachel Streefland is raadslid in Utrecht. Een maandlang stond ze met haar fractie stil bij het thema rust. 'Denk verder dan alleen de rust-dag', is haar boodschap.

Gerdien Rots.jpg

Gerdien Rots

ervaringsverhaal

Gerdien Rots is fractievoorzitter van de ChristenUnie Zwolle. In Zwolle is veel discussie geweest over de openstelling van winkels op zondag. 'Als ChristenUnie Zwolle hebben we moeten instemmen met een verruiming van de koopzondagen om daarmee op te komen voor het belang van de zondagsrust in Zwolle op langere termijn.'

marcel companjen.jpg

Marcel Companjen

ervaringsverhaal

Marcel Companjen is wethouder in Harderwijk. In Harderwijk geldt de zondag als rustdag. 'Wij geloven niet in de 24-uurseconomie – wij geloven wel dat iedereen gebaat is bij een rustdag in de week.'

Robert van Putten

Robert van Putten

inspirerende lezing

Robert van Putten is onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Met de onderzoeksbeurs die hij ontving van het Thijm Genootschap doet hij onderzoek naar een nieuwe waardering van rust in de samenleving.

joost röselaers.jpg

Joost Röselaers

column

Joost Röselaers is predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid en van de remonstrantse gemeente Oosterbeek. Daarnaast is hij hoofdredacteur van Idee, het tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlostichting (D66).

Wouter Beekers

Wouter Beekers

gespreksleiding

Wouter Beekers is directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij schreef een essay voor NRC over meer ruimte voor rust in de samenleving.

Meer informatie over onze bijeenkomsten?

Neem contact met ons op.

Greet Schuurman