Het Fellows-talentenprogramma

Waarom bestaan er christelijke partijen? Christelijke politiek is in onze seculiere samenleving steeds minder vanzelfsprekend; ook onder christenen. In het Fellows-programma gaan we op zoek naar het hoe en waarom van christelijke politiek. Hoe is christelijke politiek ontstaan en ontwikkeld? Waarom is christelijke politiek nu relevant? En wat zijn uitdagingen voor christelijke politiek in een tijd van globalisering?

Een belangrijke basis voor de toekomst

De ChristenUnie kent een rijke ideeënhistorie. Onze politiek is gebaseerd op de Bijbel en op een lange traditie van christelijke denkers. In het Fellows-talentenprogramma maak je intensief kennis met deze denkers. Met andere academici denk je na over wat het christelijk-sociale denken betekent voor christelijke politiek vandaag. Je wordt bovendien getraind in het schrijven van krachtige opiniestukken. 
Het Fellows-talentenprogramma is een verdiepende ervaring, waar je een leven lang baat bij hebt; in werk en in het maatschappelijk leven.

Het programma wordt verzorgd door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, in samenwerking met de jongerenorganisatie PerspectieF en het Opleidingscentrum.

Programma 2019 - eerste semester

 • Christelijke politiek: van Augustinus tot Kuyper
  Datum:
  dinsdag 15 januari 

  Spreker:
  dr. Wouter Beekers: historicus en directeur van het Wetenschappelijk Intituut van de ChristenUnie 


                                                                                  

 • Protestants denken over mens, maatschappij en overheid
  Datum:
  dinsdag 19 februari

  Spreker:
  dr. ir. Jan van der Stoep: lector Journalistiek en Communicatie aan de CHE en bestuursvoorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

 • Katholiek-sociaal denken
  Datum:

  dinsdag 12 maart

  Spreker:
  mgr. Gerard de Korte: bisschop van Den Bosch en Theoloog des Vaderlands in 2015


 • Christelijke politiek in een seculiere samenleving
  Datum:
  zaterdag 13 april (ochtend)

  Spreker:
  dr. Esther Paul-Jonker: senior beleidsadviseur aan de Hogeschool Leiden, hoofdredacteur van Groen en curator van het Wetenschappelijk Instituut


 • Training opiniërend schrijven
  Datum:
  zaterdag 14 april (middag)

  Trainer: 

  Sjoerd Wielenga, journalist en redacteur voor onder andere EO, De Nieuwe Koers, NRC en Trouw Letter & Geest

 • Globalisering en Europese Unie
  Datum:
  dinsdag 14 mei

  Spreker:
  Trineke Palm: postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Politieke en Internationale Geschiedenis aan    de Universiteit Utrecht en coördinator van het Fellowsprogramma 

 • Sociale ongelijkheid
  Datum:
  zaterdag 15 juni

  Spreker:
  drs. Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie


Programma 2019 - tweede semester

 • Duurzaamheid
  Datum:

  dinsdag 10 september

  Spreker:
  dr. Martine Vonk, deskundige op het gebied van duurzaamheid, auteur van Genieten van genoeg en lid van het curatorium van het Wetenschappelijk Instituut

 • Migratie en integratie
  Datum:

  dinsdag 15 oktober

  Spreker:
  Lambert Pasterkamp, WI-onderzoeker (thema 'globalisering')

 • Veiligheid
  Datum:

  dinsdag 12 november 

  Spreker:
  prof. dr. Beatrice de Graaf, terrorismedeskundige en hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht. De Graaf droeg in 2018 haar Groenlezing 'Heimat' voor.