Het Fellowsprogramma bood echt iets anders, iets verrijkends

Fellows - Tobias Holtman

Het Fellowsprogramma bood iets anders, iets verrijkends, iets diepgaands.

Tobias Holtman

'Het Fellowsprogramma vond ik enorm leerzaam, boeiend en veelzijdig. Met die veelzijdigheid bedoel ik dat het programma niet alleen ging over de basis van christelijke politiek, maar dat ook diverse actuele onderwerpen werden behandeld, zoals migratie en duurzaamheid.

Toen ik begon met het programma was ik al enige jaren actief voor de ChristenUnie, als fractievolger in de gemeente Aalten. In die rol nam ik deel aan diverse commissies, werkgroepen, bijeenkomsten en fractievergaderingen. Hierdoor kreeg ik een goede kijk op de lokale politiek en de vraagstukken die daar leven.
Het Fellowsprogramma bood echt iets anders, iets verrijkends, iets diepgaands. We stonden uitgebreid stil bij de historie en achtergrond van christelijke politiek. Dat heeft mij een ander beeld gegeven van hoe je naar vraagstukken en kwesties kunt kijken. Mooie voorbeelden vind ik de betekenis van de scheiding tussen kerk en staat (zgn. soevereiniteit in eigen kring) en hoe je vanuit christelijk perspectief naar de samenleving kunt kijken (de gemeenschap versus het individu).
Een uitermate interessante bijeenkomst vond ik een samenkomst over de ethiek van leven en sterven. Dat is en blijft een actueel onderwerp, politiek gezien helemaal. Ik vond het enorm interessant om – naast de Bijbelse ethiek – andere vormen van ethiek te behandelen. Daarbij werd de oproep gedaan om bepaalde (gevoelige) kwesties juist vanuit een ander perspectief te benaderen en vervolgens te kijken naar gemeenschappelijke perspectieven, in plaats van een debat tussen christenen versus niet-christenen te organiseren. Er zijn immers veel gemeenschappelijke delers te noemen als het gaat om ethische kwesties.  

Het Fellowsprogramma is ook qua opzet gevarieerd, met zowel bijeenkomsten in de avonden als op zaterdag. De voorbereidende literatuur was zorgvuldig uitgezocht: we kregen twee dikke readers met literatuur aangereikt, van Augustinus tot en met Beatrice de Graaf, en van Roel Kuiper tot en met Abraham Kuyper. Tot slot vond ik de samenstelling van de groep, inclusief de begeleiding, erg prettig. Het was een gemêleerde en fijne groep. Dankzij de gezamenlijke maaltijden begonnen we altijd ontspannen en gezellig, waarna het tijdens de inhoudelijke behandeling serieuzer werd.

Al met al kan ik stellen dat het Fellowsprogramma mij echt iets heeft gebracht; voor de dagelijkse praktijk, maar ook voor het krijgen van een beter beeld van christelijke politiek in het algemeen. Als ik een tip mag geven, meld je aan!'

Tobias Holtman is 32 jaar. Hij is sinds zeven jaar actief in de lokale politiek voor de ChristenUnie, en volgde het Fellowsprogramma in 2017. Tobias staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op nummer 24. 

 

 

Nieuwsgierig geworden naar het Fellowsprogramma?

collage fellows.jpeg