Migratiecongres

Bijeenkomsten

Migratiecongres

migratie grenzen grens

Het debat over migratiebeleid lijkt soms op slot te zitten, maar in de praktijk zijn hoopvolle perspectieven te vinden. Tijdens een online congres op vrijdagmiddag 9 juli willen we daarin een stap doen. We nodigen u uit mee te denken en samen te komen tot een hoopvol en verbindend verhaal over migratiebeleid.

De praktijk biedt daar bij uitstek inspiratie voor, ondervond WI-onderzoeker Laurens Wijmenga. Tijdens dit congres deelt hij de conclusies van zijn onderzoek naar asielmigratie, arbeidsmigratie en migratiestromen. Praktijkdeskundigen Andrea Pool, Tjalling Vonk en Marco van der Graaf delen in break out-sessies hun praktijkervaring. Welke dilemma’s komen zij tegen, en welke hoopvolle inzichten biedt de praktijk? Het slotwoord is voor Tweede Kamerlid Don Ceder. Wat is zijn visie op migratiebeleid?

Migratiecongres
Christelijk-sociaal migratiebeleid in gesprek met de praktijk

Datum en tijd
vrijdag 9 juli, van 15.00 uur tot 17.00 uur

Met bijdragen van
Don Ceder
Laurens Wijmenga

Deelsessies over
- asielmigratie
- arbeidsmigratie
- grondoorzaken van migratie

Waar?
Via Zoom; u ontvangt de uitnodiging na aanmelding

Leestips
Een goed verhaal over migratie

Een goed verhaal over arbeidsmigratie

Rechtvaardige orde; een goed verhaal over de oorzaken van migratie

Met bijdragen van

Don Ceder -TK-portretten-135.jpg

Don Ceder

Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie

Don Ceder geeft tijdens dit congres een reactie op de WI-essays over migratie, en geeft zijn eigen visie op migratiebeleid.

Laurens

Laurens Wijmenga

onderzoeker WI ChristenUnie

Wijmenga deed de afgelopen tijd onderzoek naar het thema migratie. Hij heeft zich daarin laten inspireren door de praktijk. Hij schreef de essays 'Een goed verhaal over migratie' en 'Een goed verhaal over arbeidsmigratie'. 'De praktijk biedt inspiratie voor een hoopvol en verbindend migratiebeleid.'

Andrea Pool

Andrea Pool

asieladvocate

Andrea Pool zal een inleiding geven op het thema 'asielmigratie'. 'Binnen het asiel- en vreemdelingenrecht heb je te maken met mensen die zich in een extra kwetsbare positie bevinden; door wat zij hebben meegemaakt, de soms complexe procedures die gevoerd moeten worden, maar ook door de culturele verschillen en taalbarrières.'

Tjalling Vonk

Tjalling Vonk

raadslid in Rotterdam en medewerker voor het Leger des Heils

Tjalling Vonk zal een inleiding geven op het thema 'arbeidsmigratie'. 'Er wordt misbruik gemaakt van kwetsbare arbeidsmigranten. Maar we moeten onze ogen ook niet sluiten voor de overlast'.

Marco van der Graaf

Marco van der Graaf

CEO World Vision

Marco van der Graaf zal een inleiding geven op het thema 'grondoorzaken van migratie'.

Meld u aan

voor het migratiecongres

vluchteling

Meer informatie over onze bijeenkomsten?

Neem contact met ons op.

Greet Schuurman