Belasting

Belasting

Geldpuzzel.webp

14 december 2020 by Bas de Groot

Begin november presenteerde ChristenUnie een rigoureus plan om de belastingen te hervormen. Een publiek debat heeft dit vooralsnog niet opgeleverd - de media waren kennelijk meer geïnteresseerd in de periodieke ophef over onderwijsvrijheid. Helaas, want dit is bij uitstek een onderwerp waar het in de politiek over zou moeten gaan.

Om te beginnen het ChristenUnie-plan: einde van alle toeslagen, aftrekposten en kortingen. Maar ook: belastingverlaging, verhoging minimumloon en - jawel - een soort basisinkomen voor huishoudens. Daarnaast komt de good old studiefinanciering terug en wordt ongezonde consumptie (vliegen en suiker) flink belast. Kortom: voorstellen waar havermelk-drinkende millennials zoals ik hun vingers bij aflikken!

Een belastingstelsel is natuurlijk meer dan een set maatregelen gekoppeld aan euro’s. Het gaat over visie op bezit en rechtvaardig delen. Belastingen als middel om te sturen op ongewenst of ongezond gedrag van burgers. Het zijn deze fundamentele onderwerpen waarin politieke keuzes moeten worden gemaakt, maar waar nauwelijks over wordt gediscussieerd. Verder dan onliners als “de hypotheekrenteafrek staat bij ons als een huis” komt het doorgaans niet.

Ik vind het daarom dapper dat de ChristenUnie als eerste partij met dit radicale belastingplan is gekomen. Visie gecombineerd met concrete voorstellen. En waar andere politieke partijen zich vaak laten leiden door mogelijke nadelige gevolgen voor koopkracht en werkgelegenheid, publiceert de ChristenUnie keurig de doorrekening van het CPB, inclusief commentaar van CU-architect Pieter Grinwis. Voordeeltje voor de ChristenUnie in deze: welzijn boven welvaart zit in het DNA van de partij.

Het belastingstelsel moet op de schop, daar is wel politieke consensus over. Andere partijen zijn nu aan zet om hun kaarten op tafel te leggen. Geen vrijblijvende proefballontjes, zoals het 10.000 euro-plan van Groenlinks, maar het politiek ambachtelijke werk van een coherent stelsel inclusief doorrekening.

Bas de Groot houdt zich bezig met privacy en data protectie, schrijft op persoonlijke titel en was in 2014 lijsttrekker voor ChristenUnie Amsterdam.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column van één van onze columnisten. Vorige week schreef Wietse de Boer de column ''Dansen met het virus. Tot volgende week!