Ledenpartij

Ledenpartij

Microfoon

21 september 2020 by Bas de Groot

De mensenonterende situatie in Moria en de reactie hierop van het kabinet heeft geleid tot veel kritiek op de ChristenUnie-fractie. Zowel van binnen als buiten de partij dezelfde kwalificaties: onbarmhartig, ontoereikend en onchristelijk. Niet alleen het team van Gert-Jan, maar wij als ledenpartij moeten ons dit aantrekken.

De kritiek is natuurlijk terecht. Een kamp waar het leven voor duizenden vluchtelingen al ondraaglijk en uitzichtloos was wordt platgebrand. Een land als Duitsland neemt zijn verantwoordelijkheid door het opnemen van ruim 1500 kwetsbare mensen, ons kabinet komt niet verder dan 100 (ten koste van vluchtelingen elders) en verslechtert de rechtspositie van asielzoekers in Nederland.

Dit is overduidelijk geen deal waar de ChristenUnie-fractie blij mee is. We kunnen open brieven hierover blijven sturen – mijn naam staat er ook onder – maar ik ben ervan overtuigd dat er in Den Haag door de ChristenUnie hiervoor wordt geknokt. Overigens al jaren gezien het trackrecord van Joel Voordewind. “Mildheid en genade” zou ik bijna zeggen.

Nee, de deal is eerder gesloten toen de ChristenUnie besloot een kabinet te vormen met de VVD en het CDA. Je hoeft geen politicologie gestudeerd te hebben om te weten dat deze twee partijen niet snel een ruimhartig vluchtelingenbeleid gaan voeren uit angst om kiezers te verliezen aan extreemrechts. Zeker niet een half jaar voor de verkiezingen. Kortom, een gecalculeerd risico dat de ChristenUnie in 2017 genomen heeft.

En dat wringt. Wij zijn een partij met christelijke principes: opkomen voor de wezen, weduwen en vreemdelingen. We zingen liedjes van ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’ tijdens congressen. Het wordt daarom tijd om leden meer formele betrokkenheid te geven bij kwesties die het hart van de partij raken. Vluchtelingenproblematiek op minstens hetzelfde “niveau” als medisch ethische kwesties.

Hoe dan? Bij eventuele onderhandelingen voor een volgend kabinet – ongeacht de samenstelling – kan er wat mij betreft geen handtekening onder het regeerakkoord worden gezet voordat het ChristenUnie-congres hiermee heeft ingestemd. Laten wij een ledendebat voeren met de voor- en nadelen van kabinetsdeelname. Een echt intern debat. Een ‘ja’ geeft onze voorhoede in Den Haag dan extra mandaat en legt ook verantwoordelijkheid bij de leden.

Een lelijke afspraak met een bittere nasmaak, reflecteerde Gert-Jan Segers openhartig op de Moria-deal van het kabinet. Het is goed om de ChristenUnie-fractie scherp te houden, maar laten we daar niet alles van verwachten en als leden onderling ook het debat voeren voor een humaan asielbeleid.

Bas de Groot houdt zich bezig met privacy en data protectie, schrijft op persoonlijke titel en was in 2014 lijsttrekker voor ChristenUnie Amsterdam.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column van één van onze columnisten. Vorige week schreef Laurens Wijmenga de column 'Informieren Sie sich!'. Tot volgende week!