'De Summer School heeft me gesterkt in mijn inzet voor de ChristenUnie'

'De Summer School heeft me gesterkt in mijn inzet voor de ChristenUnie'

summer school.jpg

28 mei 2019 by Greet Schuurman (Communicatieadviseur)

Wat is een beter moment om in de denktraditie van de ChristenUnie te duiken dan vlak voor de start van een nieuw politiek seizoen? Tijdens de Summer School nemen onder meer Ernst Hirsch Ballin, Mirjam Bikker en René Cuperus nemen de cursisten mee in het thema 'Globaal gezien'. Wat zegt de ChristenUnietraditie over de uitdagingen van globalisering? En hoe maken we onze waarden concreet in politiek en samenleving?

Wie politieke én geestelijke verdieping, denken én doen, en gezelligheid én ontspanning zoekt, vindt die in de Summer School van het WI. Tijdens de Summer School duiken we in de teksten van belangrijke denkers in de traditie van de ChristenUnie. Maar we gaan ook praktisch aan de slag. Zo zoeken we in een interactieve game naar concrete keuzes voor een duurzame en sociale toekomst (social development goals). Het bijwonen van de diensten in het klooster bieden elke dag een moment van geestelijke bezinning. 

Globaal gezien
In deze editie van de Summer School spreken onder meer oud-minister en hoogleraar Ernst Hirsch Ballin, Volkskrant-columnist René Cuperus en ChristenUnie-senator Mirjam Bikker over het jaarthema 'Globaal gezien'. Wat betekenen de idealen van vrede en recht als het gaat om klimaat, migratie, welvaartsverdeling en veiligheid? En hoe kunnen christenen in hun maatschappelijke positie omgaan met spanningen rond deze thema’s? 
Mirjam Bikker: 'We leven in een woelige tijd met grote uitdagingen: klimaatverandering, migratie, de opkomst van nieuwe grootmachten, maar ook de macht van de techgiganten. Welk kompas biedt het christelijk-sociaal denken bij de grote vragen van deze tijd? Welke waarde hebben bijvoorbeeld gemeenschappen, als de grote vraagstukken zo grensoverschrijdend zijn? De Summer School is een uitgelezen kans om in een paar dagen je visie te ontwikkelen en nieuwe hoopvolle antwoorden te vinden voor de uitdagingen van deze tijd. Ik zie er heel erg naar uit om hierover het gesprek te voeren met de cursisten van de Summer School.' 

Reacties van oud-cursisten
Eerdere cursisten ervaarden de Summer School als een belangrijk moment van bezinning, of als een nieuwe impuls voor hun werk in politiek of maatschappij. Zo noemt Bryant Heng, kandidaat voor de afgelopen Provinciale verkiezingen én de Europese verkiezingen: 'Waar zijn de principes en waarden die we als ChristenUnie uitdragen op gestoeld? Het was mooi om daar met medecursisten over in gesprek te zijn. Persoonlijk heeft het mij gesterkt om mij actief in te zetten voor de ChristenUnie.' En Lisca van der Eijk schreef eerder in een column voor het WI: 'De deelnemers hadden elk hun eigen reden voor deelname dat bracht de groep als geheel ook verder. Het was bijzonder om aan de hand van de input van bijvoorbeeld gemeenteraadsleden oude politieke theorieën tot leven te horen komen; hoe kan ik als christenpoliticus recht doen aan mijn (of alle) kiezers? Ook a-politici werden uitgedaagd; als ondernemer heb ik toch ook een publieke taak maar welke precies?'  


Lees meer over de Summer School