WI Summer School

Hoe verhouden geloof en politiek zich tot elkaar? Wat houdt het christelijk-sociale gedachtegoed precies in? En wat hebben de grote denkers uit onze traditie daarover gezegd?

Met de Summer School biedt het WI een uniek programma voor mensen die intellectuele en geestelijke verdieping zoeken, met als speerpunt het christelijk-sociale gedachtegoed. In de kalmte van een klooster duikt u met een kleine groep medecursisten in het christelijk-sociale denken van de ChristenUnie.  Ter voorbereiding leest u klassieke teksten van bijvoorbeeld Augustinus, Groen van Prinsterer of Abraham Kuyper. Tijdens de Summer School zullen deze worden besproken onder leiding van bekende sprekers. Daarbij is er tijd voor verbinding en gezelligheid, maar ook voor persoonlijke bezinning. Daarbij is er tijd voor verbinding en gezelligheid, maar ook voor persoonlijke bezinning. 

Thema: Regeren is vooruitzien

Vanwege de kabinetsdeelname van de ChristenUnie krijgt de Summer School dit jaar het thema ‘Regeren is vooruitzien’. Welke uitdagingen liggen er voor de ChristenUnie, en wat zijn de antwoorden voor morgen?  

We staan stil bij toekomst voor christelijke politiek: hoe kan christelijke politiek blijvend relevant blijven? Ook staan we stil bij het thema 'toekomst voor de samenleving': welke inspiratie brengt christelijke politiek waar het gaat om grote samenlevingsvraagstuken? Tot slot denken we na over toekomst voor de wereld: wat brengt globalisering ons, en hoe kunnen we ons daar in Nederland toe verhouden?

Steeds gaan we ook op zoek naar inspiratie vanuit het christelijk-sociale denken voor ieders eigen werkveld. Welke inspiratie biedt het christelijk-sociale denken voor u, in uw eigen werkomgeving? 

Programma

 • Introductie door Jan Westert

  Jan Westert 
  zal tijdens de Summer School uw gastheer zijn. Westert is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Overijssel. Daarnaast maakt hij deel uit van verschillende besturen en raden van toezicht, waaronder dat van de Theologische Universiteit Kampen. Ook is hij twaalf jaar lang voorzitter geweest van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut. 

 • Christenen en politieke macht - door Rob Nijhoff

  Dr. ir. Rob Nijhoff
  is predikant, en doceert aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voor het Wetenschappelijk Instituut schreef hij het boek Wat is wijsheid?, over christelijke politiek. 

 • De betekenis van de ChristenUnie in veranderend Nederland - door Piet Adema

  Piet Adema
  is voorzitter van de ChristenUnie en was in drie gemeenten burgemeester. Daarnaast zit hij verschilldende besturen voor, waaronder NVB Bouw, en is hij lid van onder meer het bestuur van VNO-NCW.

 • Christelijke maatschappijvisie - door Jan Hoogland

  Prof. Jan Hoogland
  is lector vormend onderwijs bij Viaa. Ook doceert hij Reformatorische Wijsbegeerte aan de Universiteit van Twente. 

 • De kracht van coöperatie - door Tiemen Zeldenrust

  Tiemen Zeldenrust
  is directeur van Present Nederland.

 • De ChristenUnie en de samenleving - door Eppo Bruins

  Dr. Eppo Bruins
  is lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. 

 • Barmhartigheid voor de wereld

 • Globaliseringsdilemma's - door Lambert Pasterkamp

  Lambert Pasterkamp
   is onderzoeker aan het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 

 • Christelijk-sociaal globaal - door Wouter Beekers

  Dr. Wouter Beekers
  is directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.