WI Summer School

Hoe verhouden geloof en politiek zich tot elkaar? Wat houdt het christelijk-sociale gedachtegoed precies in? En wat hebben de grote denkers uit onze traditie daarover gezegd?

Daarover gaat de Summer School, een meerdaagse zomercursus in de kalmte van een klooster. 

Een tijd van verdieping

Tijdens het driedaagse programma van de Summer School verdiept u zich met de andere deelnemers in de rijke christelijk-sociale traditie en ontdekt u haar relevantie voor de politiek van vandaag. Het geheel vindt plaats in een gepaste omgeving: de kalmte van een klooster. Onder leiding van deskundigen spreken we door over fundamentele thema’s uit de christelijke politiek, aan de hand van inzichten van oude en nieuwe denkers, van Augustinus tot Kuyper en O’Donovan.

Met de Summer School biedt het WI een uniek programma voor mensen die intellectuele en geestelijke verdieping zoeken, met als speerpunt het christelijk-sociale gedachtegoed. Daarbij is tijd voor verbinding en gezelligheid, maar ook voor persoonlijke bezinning.

Sprekers

 • Prof. dr. Roel Kuiper is Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie en hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen. 

  Twitter
 • Prof. dr. Ad de Bruijne, hoogleraar Ethiek en Spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen, van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. 

 • Dr. ir. Jan van der Stoep is lector Journalistiek en Communicatie aan de CHE en bestuursvoorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

  Twitter
 • Dr. Wouter Beekers is directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en co-auteur van het boek Coöperatiemaatschappij 

  Twitter
 • Prof. dr. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit.

 • Prof. dr. Rudi te Velde is werkzaam als bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het Hedendaagse Denken’, door Stichting Thomas More ingesteld bij de Tilburg School of Catholic Theology. Te Velde is een internationaal gewaardeerd expert op het gebied van de wijsbegeerte van Thomas van Aquino.

Programma

De WI Summer School kent een interactief programma, waarin deskundigen optreden zoals ChristenUnie-senator Roel Kuiper, filosoof Jan van der Stoep en politiek theoloog Ad de Bruijne.


Welkom en kennismaking

Datum: maandagavond 26 juni 

Inhoudelijke introductie


Oude klassiekers
Datum: dinsdag 27 juni 

De dinsdag staat in het teken van de middeleeuwse denkers Augustinus (De Stad van God) en Thomas van Aquino. Hun denken over mens, samenleving en overheid is - eeuwen later - nog van grote invloed op het christelijke gedachtegoed. Wat betekent dat voor de politiek van vandaag? 


Anti-revolutionaire wortels
Datum: woensdag 28 juni 

De ChristenUnie heeft wortels in de antirevolutionaire politieke traditie. Die gaat terug op Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper, de grondleggers van het christelijk-sociale denken. Hun denken over de antithese tussen geloof en ongeloof en maatschappijinrichting (soevereiniteit in eigen kring) is nog even relevant als destijds.    Christelijk-sociaal denken in een niet-christelijke cultuur
Datum: donderdag 29 juni

Het christelijk-sociale denken is gevormd door een christelijke tijd. Maar wat betekent het om christelijke politiek te bedrijven in een seculiere en ontzuilde maatschappij? Wat kunnen we leren van moderne theologen, zoals Oliver O'Donovan? En wat is onze visie op de netwerksamenleving?