WI Summer School

Hoe verhouden geloof en politiek zich tot elkaar? Wat houdt het christelijk-sociale gedachtegoed precies in? En wat hebben de grote denkers uit onze traditie daarover gezegd?

Met de Summer School biedt het WI een uniek programma voor mensen die intellectuele en geestelijke verdieping zoeken, met als speerpunt het christelijk-sociale gedachtegoed. In de kalmte van een klooster duikt u met een kleine groep medecursisten in het christelijk-sociale denken van de ChristenUnie.  Ter voorbereiding leest u klassieke teksten van bijvoorbeeld Augustinus, Groen van Prinsterer of Abraham Kuyper. Tijdens de Summer School zullen deze worden besproken onder leiding van bekende sprekers. Daarbij is er tijd voor verbinding en gezelligheid, maar ook voor persoonlijke bezinning. Daarbij is er tijd voor verbinding en gezelligheid, maar ook voor persoonlijke bezinning. 

Thema: Regeren is vooruitzienVanwege de kabinetsdeelname van de ChristenUnie had de Summer School in 2018 het thema ‘Regeren is vooruitzien’. Welke uitdagingen liggen er voor de ChristenUnie, en wat zijn de antwoorden voor morgen?  

We stonden stil bij toekomst voor christelijke politiek: hoe kan christelijke politiek blijvend relevant blijven? Ook stonden we stil bij het thema 'toekomst voor de samenleving': welke inspiratie brengt christelijke politiek waar het gaat om grote samenlevingsvraagstuken? Tot slot dachten we na over toekomst voor de wereld: wat brengt globalisering ons, en hoe kunnen we ons daar in Nederland toe verhouden?

Steeds gingen we ook op zoek naar inspiratie vanuit het christelijk-sociale denken voor ieders eigen werkveld. Welke inspiratie biedt het christelijk-sociale denken voor u, in uw eigen werkomgeving? 

Ook deelnemen?

Ook deelnemen aan de Summer School? In de zomer van 2019 starten we met een nieuwe cursus. Via deze webpagina houden we u op de hoogte van het programma, en hoe en wanneer u zich kunt aanmelden.

Omdat er maar een beperkt aantal mensen (ca. 15) kan deelnemen aan de Summer School, vragen we iedereen die zich wil aanmelden om een motivatiebrief en beknopt cv te sturen. Bij het samenstellen van de groep houden we rekening met de diversiteit van de groep, de motivatie en betrokkenheid bij christelijke politiek (in het bijzonder bij de ChristenUnie).