Aanmelden Summerschool

Aanmelden Summerschool 2024

Gegevens
Aanmelden
We hebben plek voor twaalf deelnemers. Op basis van de binnengekomen aanmeldingen maken we een selectie. In de eerste week van mei laten we weten of je deel kan nemen aan de WI Summerschool.