Een luisterend hart

Een luisterend hart

22 december 2018 om 12:00 by Esther Paul-Jonker (Hoofdredacteur Groen)

Regelmatig beluister ik preken uit St Martin-in-the-Fields, een kerk in het hart van Londen. Vaak klinkt daar een woord dat de uitdagingen van deze tijd raak weet te verbinden aan Gods eeuwenoude woorden. Zoekend naar een passende insteek voor dit decembernummer over democratie, kwam ik als vanzelf uit op een parafrase van zo’n preek:

Regelmatig beluister ik preken uit St Martin-in-the-Fields, een kerk in het hart van Londen. Vaak klinkt daar een woord dat de uitdagingen van deze tijd raak weet te verbinden aan Gods eeuwenoude woorden. Zoekend naar een passende insteek voor dit decembernummer over democratie, kwam ik als vanzelf uit op een parafrase van zo’n preek:

“Wanneer God aan Salomo vraagt wat de jonge koning verlangt, dan antwoordt Salomo dat hij de wijsheid van een ‘opmerkzame geest’ zou willen om goed te kunnen regeren. Die ‘opmerkzame geest’ kunnen we ook vertalen als een ‘luisterend hart’. Geen beter denkbare start voor een koning zo lijkt het: in nederigheid, liefde en trouw, zijn eigen zwakheden kennend, open voor de raad en zegen van God. En met een hart dat luistert, naar God en naar de noden van Zijn volk. Was onze wereld maar vol van zulke leiders.

Maar we weten ook dat alles uiteindelijk niet zo goed afloopt als het begon. Het ideaal van een koningschap dat trouw is aan het verbond met God, bezwijkt onder de druk van Salomo’s koninklijke voorrechten en macht. De wijsheid die Salomo uiteindelijk ontbeert, is oog te hebben voor hen die Gods oogappel zijn. De wijsheid waar God naar verlangt, is de wijsheid van gelijkheid en gerechtigheid, van zorg voor weduwen, wezen en vreemdelingen. Hoe zou onze wereld eruitzien als dit de diepste zorgen waren van hen die ons regeren?

Gods wijsheid is voor ons voorhanden als een roepstem, diep in ons binnenste.  In welke omgeving we ook werken of voor welke uitdaging we ook staan: Hij vraagt ons te wandelen in rechtvaardigheid, met integriteit, zorg en compassie, open voor de noden van anderen. Als wij echt met God in verbinding staan, in vlees en bloed, in brood en wijn, in onze alledaagse levens, dan vormt Hij ons als mensen met een luisterend hart. Een luisterend hart voor God, voor elkaar, voor de ware noden van deze wereld die boven haar rumoer en lawaai uit klinken.”

Deze maand vieren we het luisterend hart van onze God, die mens werd. Gezegende kerstdagen!

Esther Paul-Jonker is hoofdredacteur van Groen