De boot van Thierry en Theo

De boot van Thierry en Theo

1 december 2017 om 12:00 by Peter Mulder

Als de voormannen van Forum voor Democratie in zaaltjes hun fans toespreken, worden ze geflankeerd door een reclamebanner, met daarop een grote, schilderachtige foto van een boot. Het is zo’n zeventiende-eeuws VOC zeilschip met een grote Nederlandse vlag in de top. Thierry en Theo zeggen in de zaaltjes iets in de trant van: ‘Weg met het partijkartel dat onze nationale soevereiniteit weggeeft, we moeten ons zelfvertrouwen herwinnen en onze zeggenschap terugpakken.’ Het plaatje van die boot ondersteunt dit praatje: toen voeren we immers, niet gehinderd door migranten en overheidsbureaucratie, als soevereine natie vol zelfvertrouwen de wereld rond met onze daadkracht en innovatieve handelsgeest. Deze traditie, cultuur en waarden mogen niet verwateren! Het is een sentiment dat breed leeft, ook bij andere volksvertegenwoordigers. Eigen volk eerst. Versterk de rol van ons nationale parlement in Europa. Het Wilhelmus in de klas en daarna door naar het Rijksmuseum. Het lokale is beter dan het globale.

Interessant is dat het kosmopolitische, hoogopgeleide en hippe deel der natie, dat schampert over zoveel provincialisme, ook gevoelig blijkt voor het sentiment van het lokale. Niet uit angst voor de onzekerheid van de wijde wereld, maar uit verlangen naar het authentieke: lokaal gebrouwen bier, slow food uit de eigen streek, fietsen gemaakt in eigen stad. De instagramfoto’s van al dat moois worden ondertussen gepost middels een smartphone die is ontworpen in Californië en geproduceerd in China. In 2011 heeft het CPB al eens berekend dat de interne Europese markt vooral voor Nederland tot grote welvaartswinst heeft geleid, ter grootte van één extra maandsalaris per jaar voor elke Nederlander. Pleiten voor het sluiten van de grenzen betekent dus ook kiezen ook voor forse koopkrachtverlaging en een hoger eigen risico in de zorg. Want je kunt het lokale niet uitspelen tegen het wereldwijde. Zo werkt de economie niet. En zo was het vroeger ook niet. Kijk maar naar die boot van Thierry en Theo: zo’n schip was destijds natuurlijk juist het vehikel van een ongekende golf van internationalisering en globalisering, en precies dat bracht hier een ongekende lokale welvaart. 


Dr. Peter Mulder is econoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam en zwevende kiezer