Digitaliseringsvisie: Meer dan enen en nullen

Digitaliseringsvisie: Meer dan enen en nullen

edgar-castrejon-Se5cwIoUbzE-unsplash.jpg

7 juni 2023 by Mirjam Kosten (Wetenschappelijk medewerker)

Digitaliseringsvisie ChristenUnie

Op het partijcongres van de ChristenUnie presenteerde het Wetenschappelijk Instituut de digitaliseringsvisie. Deze visie is bedoeld als ondersteuning voor debat en besluitvorming over digitaliseringsvraagstukken en bevat een aantal toegankelijke casussen die helpen om hierover na te denken.

De visie benadert digitalisering op een waardevolle manier vanuit christelijk denken over techniek. Op basis van de ChristenUnie beginselverklaring worden relevante waarden geselecteerd die samen een 'waardenmeetlat' vormen die langs een vraagstuk gelegd kan worden. Zo wordt geïllustreerd hoe een waardenafweging eruit kan zien.

Digitalisering speelt een steeds belangrijker rol in de samenleving: de ontwikkelingen raken aan de manier waarop we samenleven. Steeds meer komt er ook een politieke reflectie op digitalisering: wat willen we als samenleving wel of niet en hoe kunnen we dat vormgeven? 

De Digitaliseringsvisie wil ChristenUniepolitici ondersteunen in debat en besluitvorming over digitaliseringsvraagstukken. De visie staat stil bij hoe we vanuit christelijk denken over techniek digitalisering kunnen benaderen. Vervolgens worden een aantal relevante waarden uit de ChristenUnie beginselverklaring geselecteerd: samen vormen ze een ‘waardenmeetlat’ die langs een vraagstuk gelegd kan worden.  In een aantal casussen wordt geïllustreerd hoe zo’n waardenafweging eruit kan zien. 

Het doel van deze visie is niet om een definitief oordeel over digitaliseringsvraagstukken te vellen, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. Liever nodigen we ChristenUniepolitici uit om vanuit de meer blijvende waarden en uitgangspunten naar een voorliggend vraagstuk te kijken en die mee te wegen in het maken van politieke keuzes.

De Digitaliseringsvisie is een gezamenlijke uitgave van de ChristenUnie en het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. De werkgroep is samengesteld door het WI, in opdracht van het Landelijk Bestuur. Het Landelijk Bestuur geeft daarmee invulling aan de motie Digitaliseringsvisie die aangenomen werd op het 43e partijcongres. 

Download hier de digitaliseringsvisie 'Meer dan enen en nullen'