Een beetje coöperatief bestaat niet

Een beetje coöperatief bestaat niet

paper-man-6652451_1920.jpg

21 februari 2022 by Ruben van de Belt

Het is tijd om kleur te bekennen: kiezen we voor de gebaande paden van de markt en een grote overheid of voor inwoners die zichzelf organiseren, het heft in handen nemen en met elkaar keuzes maken?

Als christelijk-sociale politici staan we vaak te juichen als inwoners zich verenigingen in coöperaties. In de coöperatieve beweging zien wij een belangrijke manier om het hoofd te bieden aan vraagstukken die ons in de politieke arena bezighouden: de energietransitie, sociaaleconomische ongelijkheid, de woningnood.

Om het volgende moment weer in te stemmen met voorbeelden die het coöperaties moeilijker maken: een ontwikkelvisie op een stuk grond waarin coöperaties niet genoemd worden, een onderzoek naar een klassiek gemeentelijk energiebedrijf voor de ontwikkeling van een windpark. Elke gemeente kent zijn eigen voorbeelden.

Ergens niet zo gek dat we kiezen voor vertrouwde oplossingen voor problemen waar veel aan gelegen is. Maar als we coöperaties enkel toestaan in de marges hun rol te spelen, dan zal de coöperatieve beweging haar belofte niet inlossen. Als christelijk-sociale politici moeten we een keuze maken: of we geven coöperaties de ruimte en zekerheden die ze nodig hebben, of we accepteren dat ze een bescheiden rol blijven spelen. Enkel voor de zeer gemotiveerde inwoners met een coöperatief DNA. Een compromis zal alleen voor een hoop frustratie zorgen.

Ik wil kiezen voor de nieuwe verbanden waar mensen niet alleen een opgave maar ook de kosten en de opbrengsten met elkaar delen. Dat betekent ook dat ik kies voor een openbaar bestuur dat coöperaties die kansen biedt en geen ambities op elkaar stapelt.

Een bestuur dat garanties verstrekt om coöperaties op weg te helpen, net zoals dat gebeurt bij bedrijven. En ook als dat betekent dat de gemeente een hoger risico loopt dan anders. Een bestuur dat overheidsopdrachten niet aanbesteedt, maar een coöperatie het alleenrecht geeft, met als voorwaarde dat de klus wordt geklaard. Ook als die coöperatie er langer over doet dan een grote commerciële ontwikkelaar.

Kortom: door de coöperatieve kring een stevige partner te maken voor de sterke kringen van het bedrijfsleven en de overheid. Ik kies dus radicaal voor de coöperatieve beweging. Want een beetje coöperatief bestaat niet.

Ruben van de Belt LLM MA MSc is theoloog, jurist en bedrijfskundige. Sinds 2018 is hij gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Zwolle en bij de komende verkiezingen lijsttrekker.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column.Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan de columns over onderwerpen uit de gemeentepolitiek. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel.