Arbeidsmigranten: en nú recht doen!

Arbeidsmigranten: en nú recht doen!

man-3328779_1920.jpg

17 januari 2022 by Tjalling Vonk

Rotterdam kent prachtige parken. Een stukje natuur in de stad om van te genieten en te recreëren. Maar wie goed kijkt ziet ook iets anders. Tentjes, slaapzakken en persoonlijke eigendommen. En ‘s avonds mensen die de beschutting opzoeken om te kunnen slapen. Het park als een plek om te overleven. Het zijn voor een groot deel arbeidsmigranten. Toen zij naar ons land kwamen werd hen niet alleen een baan, maar ook een huis beloofd. Maar het verlies van een baan betekende in de praktijk vaak ook verlies van huisvesting. Zo werd die belofte gebroken. 

En het universele mensenrecht op onderdak dan? Die belofte geldt in ons land niet voor iedereen. In het ambtelijke jargon worden deze mensen namelijk ‘niet rechthebbenden’ genoemd. Maar hoezo eigenlijk?

Den Haag beloofde onlangs beterschap: een betere aanpak en menswaardige behandeling van arbeidsmigranten. De commissie Roemer leverde een stevig rapport af met duidelijke aanbevelingen die door een brede kamer-meerderheid werden gesteund. Maar het kabinet levert niet. Ook die belofte werd dus verbroken.

Er is één lichtpuntje: door de lockdown is de opvang voor daklozen open voor arbeidsmigranten. In Rotterdam slapen er daardoor iedere nacht meer dan honderd arbeidsmigranten onder een dak. In grote slaapzalen met 30 of 60 mensen bij elkaar. Ze krijgen er een maaltijd, een douche en een beetje veiligheid.

Maar het is slechts een tijdelijke oplossing. Na de lockdown staan de arbeidsmigranten namelijk gewoon weer op straat. Hoe kunnen we hen écht recht doen?

Allereerst moet de opvang voor afgedankte werkkrachten open blijven. Vervolgens is er begeleiding nodig met een eerlijk en soms ook streng verhaal. Met een goede inventarisatie van rechten en mogelijkheden in Nederland. Vaak betekent het: een snelle terugkeer naar werk en betaalbaar onderdak, of terug naar het land van herkomst. En als er hulp nodig is in verband met verslaving of psychische problematiek, dan moet de verbinding worden gemaakt met instellingen in het land van herkomst.

In Rotterdam heb ik als raadslid vaak voorstellen gedaan om deze opvang voor arbeidsmigranten te starten en na vergeefse pogingen lijkt dat nu te lukken

Maar om recht te doen aan arbeidsmigranten moet ook de bron van het probleem worden aangepakt. Arbeidsmigranten moeten, ook wat betreft onderdak, worden behandeld als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving. Daarvoor moeten de aanbevelingen van de commissie Roemer met spoed worden uitgevoerd.

Dát moet gebeuren. En wel nú. Want recht doen aan mensen kan niet wachten.

Tjalling Vonk is fractievoorzitter van de ChristenUnie Rotterdam en beleidsadviseur bij het Leger des Heils.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan de columns over onderwerpen uit de gemeentepolitiek. Met deze columns faciliteert het Wetenschappelijk Instituut het partijdebat. De columns zijn op persoonlijke titel.