Kun je als christen op een partij stemmen die vóór de EU is?

Kun je als christen op een partij stemmen die vóór de EU is?

Europees parlement

14 september 2021 by Willem Ouweneel (emeritus hoogleraar in de systematische theologie aan de Evan-gelisch Theologische Faculteit te Leuven)

Interruptie

Voor Tweede Kamerverkiezingen stond in het EO-blad Visie een advertentie van de politieke partij Jezusleeft met de tekst: “Jezus ja, EU nee”. Dat verband maakte me nieuwsgierig, dus heb ik het partijprogramma opgezocht. Daar lees ik: “Jezusleeft ziet slechts één oplossing voor Nederland en de EU: de samenwerking zo snel mogelijk beëindigen, een Nexit.” De logica ontgaat mij. Het partijprogramma begint met deze zin: ‘Als programmapunt nummer 1 wil Jezusleeft Nederland bekend maken dat er maar 1 oplossing is: Jezus Volgen!’ Wacht even: dus als je Jezus gaat volgen, ben je vanzelf tegen de EU? Vergelijk dat eens met het partijprogramma van het CDA: “Wij kiezen voor een sterker Europa, dat zich richt op haar kerntaken. Veiligheid en economische stabiliteit zijn voor ons de belangrijkste taken van de Europese Unie.” Is dat tegen Jezus?

De ChristenUnie staat kritischer tegenover de EU dan het CDA. Toch zegt de partij: “Nederland heeft belang bij goede samenwerking binnen de Europese Unie. Allereerst om grensoverschrijdende problemen aan te pakken zoals klimaat, biodiversiteit, grensoverschrijdende criminaliteit en migratie. Bovendien zorgt de EU al decennialang voor vrede in ons continent en heeft de interne markt een grote welvaartsstijging opgeleverd.” De ChristenUnie ziet dus ook duidelijk de enorme voordelen van de EU. Dat lijkt me helemaal te passen bij ‘Jezus volgen’.

Toch zijn er onder de ChristenUnie-stemmers mensen die problemen hebben met de EU. Ik doel op de christenen die geloven dat de EU de voorloper is van het ‘herstelde Romeinse Rijk’, dat geleid zal worden door ‘het beest’ en achter de schermen door de ‘draak’ (Satan). Ik heb 29 jaar meegedaan aan het EO-radioprogramma Deze week, waarin dit onderwerp regelmatig ter sprake kwam. Daarin heb ik zelf ook wel eens naar voren gebracht dat ik moeite had met EEG/EU omdat het de voorloper zou zijn van het rijk van ‘het beest’… Als christen-stemmers die moeite nog steeds hebben, heb ik daar dus begrip voor.

Toch denk ik nu genuanceerder over deze kwestie. Ten eerste: is de genoemde uitleg van de profetieën wel de (enige) juiste? Zou het bijvoorbeeld niet kunnen zijn dat de Verenigde Staten – een geestelijke erfgenaam van Europa – het eindtijdelijke rijk van ‘het beest’ is? Of misschien is het wel China! Dat rijk van ‘het beest’ komt er – maar hoe en waar is minder duidelijk dan ik vroeger dacht. Toen de EU uit tien lidstaten bestond, meenden veel christenen: Dít is vervulling van Openb. 17:11-14, dat handelt over de ‘tien koningen’ die hun macht aan ‘het beest’ geven! Maar ja, uiteindelijk werden het maar liefst 28, en nu zonder het Verenigd Koninkrijk nog 27… Het is altijd gevaarlijk om de Bijbelse profetie aan de hand van de krant te willen uitleggen.

Ten tweede: zelfs al zou de genoemde uitleg over dat ‘herstelde Romeinse Rijk’ wel degelijk correct zijn, dan nog moeten wij kijken naar wat nu onze verantwoordelijkheid is. Is het voor onze veiligheid, onze economie, onze aanpak van de klimaatproblematiek, criminaliteit en migratie beter om binnen Europa samen te werken of niet? En dan kan het antwoord voor elk weldenkend mens niet moeilijk zijn. Zeker, ik ben het met de ChristenUnie eens dat wij als EU die problemen heel goed te lijf kunnen gaan zonder een Europese federatie (zoals bijv. Guy Verhofstadt wil). Maar je kunt heel wel vóór de EU zijn zonder naar zo’n federatie toe te werken. En ‘Brussel’ heerst echt niet over ons, hoor, beste Jezusleeft-stemmers of angstvallige ChristenUnie- of SGP-stemmers. Alles wat ‘Brussel’ ons ‘oplegt’, zijn in principe zaken die wijzelf binnen de EU met elkaar hebben afgesproken.

Prof. dr. Willem J. Ouweneel is doctor in de biologie, de filosofie en de theologie. Hij is o.a. emeritus hoogleraar in de systematische theologie aan de Evangelisch Theologische Faculteit te Leuven. Deze bijdrage die op verzoek van Groen is geschreven verscheen eerder in aangepaste vorm op CIP.nl.