Beginselverklaring ChristenUnie ook beschikbaar in het Engels

Beginselverklaring ChristenUnie ook beschikbaar in het Engels

de hemel boven het binnenhof.jpg

18 mei 2021 by Greet Schuurman (Communicatieadviseur)

De beginselverklaring van de ChristenUnie 'Vrede zoeken, recht doen' is nu ook in het Engels verkrijgbaar. Daarmee kunnen ook christenen in het buitenland en christelijke migranten die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

De beginselverklaring vormt de basis voor verkiezingsprogramma’s van de ChristenUnie en voor het handelen van de politici van de ChristenUnie. Het werd op verzoek van het Landelijk Bestuur geschreven door het Wetenschappelijk Instituut. De verklaring werd vastgesteld door de leden op het partijcongres van november 2018. Op initiatief van het ECPM, een organisatie die een christelijke stem wil vertegenwoordigen in de Europese politiek, is er nu een Engelstalige versie van de tekst uitgekomen, onder de naam Pursuing peace, pursuing justice.

'We geloven dat de ideeën die gepresenteerd worden in Vrede zoeken, recht doen waardevolle bouwstenen zijn, en een inspiratie voor elke christendemocratische partij in Europa. Het zet op een heldere, duidelijke en laagdrempelige manier uiteen wat de kernwaarden zijn voor christelijke politici en christelijke politieke organisaties', aldus ECPM.

Pursuing peace, pursuing justice is een samenwerking van het Wetenschappelijk Instituut, ECPM, FICDD en Sallux. Het is als download beschikbaar op de website van ECPM.