Bouwen aan een neosociaal perspectief

Bouwen aan een neosociaal perspectief

cooperatie samenwerken ambacht

29 september 2020 by Robert van Putten (onderzoeker)

Foto: Folkert Rinkema

Om het neoliberalisme te vervangen is een ‘ander mensbeeld met een andere visie op goed samenleven en besturen’ nodig. ‘We hebben nieuwe sociologische verbeeldingskracht nodig om opnieuw sociaal denken en handelen te leren.’ Voor Sociale Vraagstukken beschrijft en bepleit onderzoeker Robert van Putten het ‘neosocialisme’ als alternatief voor het neoliberalisme.

De neoliberale ideologie zal volgens Robert van Putten nog wel een poosje onder ons zijn. Om die te vervangen, is volgens hem meer nodig dan een pleidooi voor de publieke sector of collectivisme als tegenhanger van het individualisme.

De oplossing ligt in een antwoord dat voorbij gaat aan deze tegenstelling: het ‘neosociale’ als ‘een nieuw sociaal perspectief'. Het gebruik van de deugdethiek, een herwaardering voor vakmanschap of ambachtelijkheid en een verandering in focus bij beleidsinterventies zouden bovendien een neosociale samenleving kunnen bevorderen. Hij stelt dat de tijd rijp om verder te denken in deze richting. ‘Blijven herhalen dat het neoliberale tijdperk nu wel voorbij is doet zo langzamerhand sleets aan, daar wordt niemand enthousiast van. Laten we ons blijven oefenen in verbeeldingskracht voor een neosociale toekomst.’

Lees hier het hele essay.