Geen landbouw zonder natuur

Geen landbouw zonder natuur

Geen landbouw zonder natuur.jpg

16 december 2019 by Anja Haga (kandidaat Europarlementariër)

"Onze oorlog tegen de natuur moet stoppen, en we weten dat het kan", zei VN-chef Antonio Guterres op 1 december, aan de vooravond van de klimaattop in Madrid. Als je Guterres hoort dan zou je denken dat de klimaattop vooral over natuur gaat. Wie het programma bekijkt echter vooral woorden als ‘systems’, ‘funds’ en zelfs ‘gender and climate change’. De woorden ‘nature’ of ‘biodiversity’ zijn niet te bekennen.

Het is goed dat we praten over het terugdringen van broeikasgassen en het tegengaan van verdere opwarming van de aarde. Maar waarom wordt het belang van natuur, en dan met name de biodiversiteit, niet meer benadrukt? Kijk ook naar de discussies over stikstof. Daarin gaat het vooral over het aanpassen van  normen, wetgeving en regels, zodat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Als je sommige mensen moet geloven is de stikstofcrisis zelfs de schuld van de natuur.

Je kan het de consument nauwelijks kwalijk nemen. De afstand van de natuur tot ons bord is enorm groot geworden. De gemiddelde consument beseft niet dat zonder een gezonde bodem, met bodemdieren zoals wormen, er überhaupt niets op je bord komt te liggen.

In oktober 2020 vindt de UN biodiversiteitstop plaats in China. Timmermans geeft met zijn Green Deal aan dat hij in maart 2020 wil komen met een biodiversiteitskader, wat op de top in oktober moet worden vastgesteld. Pas in 2021 komen er concrete maatregelen. Verder dan het aanleggen van bossen komt Timmermans nu (nog) niet.

De Green Deal is het Europese onderwerp van de komende jaren. Daarbij is echt meer aandacht nodig voor de relatie tussen natuur en landbouw. Zet in op sterke, robuuste, diverse natuurgebieden, breder dan alleen bossen. Zorg met de ‘from fark to fork’-strategie dat op groente, fruit en vlees vermeld komt te staan waar het vandaan komt. Zo kan de consument kiezen voor lokaal voedsel en krijgt de boer een eerlijke prijs. Koppel hier een bewustwordingscampagne aan vast waarin de relatie tussen natuur, biodiversiteit en voedsel wordt benadrukt

De ‘oorlog tegen natuur’ moet plaatsmaken voor ‘strijd voor biodiversiteit en eerlijk voedsel’. Want zonder natuur geen landbouw, en zonder landbouw geen eten.  

Anja Haga is kandidaat Europarlementariër, werkt bij Staatsbosbeheer en leeft plasticvrij.

Elke maandagmiddag verschijnt op deze plek een nieuwe column van één van onze columnisten. Vorige week schreef Alex ten Cate de column 'Zorgen om Forum en om democratie'. Tot volgende week!