Vertrouwen

Vertrouwen

vertrouwen 2.jpg

24 juni 2019 by Martine Vonk (Milieudeskundige)

Afgelopen week heeft minister Carola Schouten haar ‘Realisatieplan Visie LNV. Op weg met nieuw perspectief’ gepresenteerd. Belangrijk kritiekpunt is dat de minister te weinig regie zou nemen, terwijl dat haar nadrukkelijk, via een motie, was gevraagd.

In haar inleiding beschrijft Schouten met verve haar visie op haar regierol. Die bestaat vooral uit veel ruimte geven aan ondernemers, overzicht houden, ondersteunen en streng zijn op de voortgang. De kritische geluiden vallen volgens mij erover dat in deze regierol geen meetbare doelen beschreven staan waarop de minister over een paar jaar kan worden afgerekend. Eigenlijk vraagt ze: “Heb vertrouwen in mij en mijn team. Vertrouw erop dat ik doe wat ik zeg. Ik meen het als ik zeg: Niets doen en afwachten is voor mij geen optie.”

De richting waarin zij wil en gaat bewegen is duidelijk. Hoe ver de sector daar precies in zal zijn in 2030 wil ze eerst samen met de sector vaststellen. Van onderop. Dan heeft het draagvlak en zal het uiteindelijk veel beter bestendigen. De sector enigszins kennend deel ik deze visie. En ik vertrouw erop dat de minister dat ook op een voortvarende manier zal doen. Aan haar zal het niet liggen.

Ik deel de visie dat het goed is om zoveel mogelijk betrokkenen bij het proces en het vaststellen van de doelen te betrekken, omdat dit dé manier is om een breed gedragen plan te maken en de kennis die in de sector aanwezig is zo goed mogelijk te benutten. Tegelijkertijd is dat ook spannend. Want als je gezamenlijk doelen wilt vaststellen, gaan ook verschillende belangen mee spelen. En de vraag is in hoeverre de minister haar kringlooplijn zo scherp kan vasthouden, dat de doelen ook scherp gesteld kunnen worden. Ook is het de vraag hoeveel tijd en energie je erin steekt om iedereen mee te krijgen en wanneer het moment komt dat je de lijn trekt en zegt: tot hier en niet verder. Zo gaan we het doen. Ik denk dat velen op die regierol zitten te wachten.

De lijn die minister Schouten voorstaat verdient steun. De richting is goed en gewaagd. De manier waarop ze het wil realiseren is wijs. Als ze vertrouwen vraagt, kan ze die van mij krijgen. Maar niet iedereen zal staan te springen. Het is een fundamentele verandering die nodig is en dat vraagt grondige beslissingen. Ik hoop dat het vervolgplan op deze tussenversie niet lang op zich laat wachten.