D-day

D-day

d-day.jpg

29 oktober 2018 by Anil Kumar

De dividendbelasting had van mij best afgeschaft mogen worden. En een christelijk-sociale partij had zich daar harder voor mogen uitspreken, hoezeer dat ook onmogelijk werd na de bekende meloenuitspraak. Grappend dacht ik nog dat nu de meloen in stukjes gesneden is, het een prima fruithapje kon zijn. Het mocht niet baten. De maatschappelijke weerzin en ook de reacties uit de wereld van dat andere mkb, de startupwereld, waren niet te groot.

Het waren de afgelopen weken roerige tijden. De dividendbelasting hield ons zo na de zomer stevig in een houdgreep. De ChristenUnie bleef op dit wat voor hen onwennige onderwerp angstvallig stil. Immers, die meloen continu herhalen, zou alleen maar een aantonen dat we ons als partij aardig verslikt hadden. Onterecht.

De afschaffing van de dividendbelasting biedt namelijk ook tal van kansen. En dat geldt niet alleen voor multinationals. Deze werden de afgelopen tijd weggezet als grote profiteurs. Multinational werd zo in korte tijd een vies woord. Maar als we er dan niet aandurven die enorme garantstellers van tienduizenden broden op de plank te verdedigen, dan nog biedt de divivendbelasting kansen en mogelijkheden. Ik denk daarbij aan de ‘nieuwe economie’, de impactvolle economie, de zingevende en zin hebbende economie.

Het gaat me hier om de innovatieve startupwereld. Om deze groeiende groep ondernemers kan inmiddels niemand meer heen. Ze benutten ten volste hun talent om nieuwe business te bedenken. Voorbeelden uit Den Haag en elders op deze globe laten bovendien zien hoe je 'doing business' met 'doing good' combineert. Die innovatie voor een betere wereld was gebaat geweest bij het afschaffen van de dividendbelasting.

Zo’n 2,5 jaar geleden organiseerde PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie, een reis naar Estland om die bijzondere wereld van startups te ontdekken. Wat bleek: het kleine voormalige Sovjetstaatje trok enorm veel investeringskapitaal aan om hun innovatieve startups goed te laten groeien. Dat had met veel te maken, maar vooral met hun dividendbelasting. Die is namelijk 0,0% zolang je het dividend herinvesteert in je bedrijf. Grote investeerders kunnen zo middels aandelen dit soort startups laten groeien en ze durven sneller, vaker en meer te investeren.

De ChristenUnie loopt een kans mis om zich te onderscheiden. Ook het nu voorgestelde alternatieve mkb-pakket, hoezeer ook goed voor de bakker en de slager, helpt startups niet. Ten volste ruimte bieden aan creativiteit en recht doen aan talent dat allang afgerekend heeft met de oude economie, was pas echt een antwoord geweest op de multinationals.

Wie neemt het nog op voor de afschaffing van de dividendbelasting?

Anil Kumar is bestuursadviseur voor Richard de Mos in Den Haag, actief in de Indiase diaspora en houdt van spontane roadtrips.