Heeft de meloen de slokdarm slap gemaakt?

Heeft de meloen de slokdarm slap gemaakt?

Heeft de meloen de slokdarm slap gemaakt.jpg

27 augustus 2018 by Jarin van der Zande (Voorzitter PerspectieF)

Afgelopen zomer werd bekend dat de afschaffing van de dividendbelasting de staat meer gaat kosten dan de eerder genoemde 1,4 miljard. Afgelopen vrijdagavond werd duidelijk hoe de ChristenUnie deze 'naheffingsmeloen gaat slikken'. In de scherpe laatste Maandagmiddagcolumn van Jarin van der Zande: 'Is de slokdarm dan nu helemaal uitgerekt?'

Het zomerreces is zo goed als afgelopen en politiek Nederland staat op het punt van beginnen. Het kabinet is in de vakantie een paar deukjes rijker geworden, maar dat weerhield Rutte III er niet van het parlementaire jaar te starten met een gezellige barbecue in de achtertuin van het Catshuis. Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaf deze zomer alvast de winstwaarschuwing dat de afschaffing van de dividendbelasting de staat meer gaat kosten dan de eerder genoemde 1,4 miljard. Maar wie het ontstaande begrotingsgat mag gaan bekostigen, dat blijft de grote vraag. Hoe de ChristenUnie deze naheffingsmeloen gaat slikken, zoals de fractie de afschaffing zelf ooit karakteriseerde, werd afgelopen vrijdagavond duidelijk. “Zonder deze maatregel zal het kabinet vallen”, schreef Gert-Jan Segers op zijn facebookpagina. Een erg effectief argument om het debat mee te besluiten, maar hoogst onbevredigend nu duidelijk wordt dat ook onverwacht negatieve ontwikkelingen binnen de afspraken van het regeerakkoord blijken te vallen. Is er de komende drie jaar kabinetsdeelname dan geen rode lijn meer voor de partij? Is de slokdarm nu helemaal uitgerekt?

Johan Graafland, hoogleraar Economie aan de universiteit van Tilburg stelt in een ingezonden stuk in het Nederlands Dagblad dat de ChristenUnie met de afschaffing haar geloofwaardigheid op het spel zet. Dat zijn wel hele grote woorden. Iedereen kan weten dat in een coalitie politieke punten worden gerealiseerd, en politieke punten moeten worden weggegeven. Dat betekend wat mij betreft niet dat tussentijdse veranderingen ook maar geaccepteerd moet worden. In het regeerakkoord is uitgegaan van een kostenpost van 1,4 miljard voor afschaffing, waar vervolgens dekking voor is gevonden. Vanuit economisch perspectief moet altijd rekening gehouden worden met een zekere conjunctuur, maar de gevolgen zijn groter dan we ons wellicht realiseren.  Valt deze conjunctuur dan ook onder de noemer ‘afspraak is afspraak’? Blijkbaar. Hoe frustrerend ook. Maar dat betekent niet dat we de voorgestelde dekkingen straks maar klakkeloos moeten accepteren. Sterker nog, deze nieuwe situatie mag ook voor de ChristenUnie voldoende reden zijn om een eigen stempel te drukken op de begroting. Bewijs Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP, haar ongelijk in haar stelling dat het voornemen van de CU ‘tegen het neoliberalisme’ weer direct de prullenbak in kan.

Of er na de derde dinsdag van september überhaupt nog draagvlak over blijft voor de gemaakte afspraak in het regeerkoord zal afhankelijk zijn van de oplossingsrichting die wordt gepresenteerd. Zo pragmatisch moeten we inmiddels worden, afschaffing zit er niet in. In geen enkel geval mag deze hogere kostenpost ten koste gaan van het MKB en de ‘gewone’ Nederlander. Ook lastenverlichting voor deze groepen is een harde afspraak in het regeerakkoord, waar de ChristenUnie net zo stevig voor moet blijven staan.

Houd die slokdarm dus gezond! Neem niet klakkeloos alles over. Durf de scherpe vragen en de spannende debatten aan te gaan, binnen en buiten onze partij. Met deze oproep geef ik het stokje van de maandagmiddag column van het WI graag verder door aan de volgende schrijver!


Jarin van der Zande was tot juni 2018 voorzitter van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, is raadslid in Apeldoorn, en geeft graag ongevraagd stijladvies. Dit is zijn laatste column op deze plek.