Minder, minder

Minder, minder

minder, minder

18 juni 2018 by Mart Keuning (voorheen fractievoorzitter)

Feiten en wetenschappelijk onderzoek vertellen ons nog niet wat het goede is om te doen. Op basis van dezelfde feiten en onderzoek kan je verschillende conclusies trekken over wat je met die feiten moet. Dat mag ook. Het is echter een dunne lijn naar het gebruik van onderzoek als buikspreekpop voor de eigen politieke conclusies. Zo probeerde vorige week op deze plaats Jesse de Haan de (veronderstelde) islamisering, immigratie en onvrijheid aan elkaar te knopen. Voor het wetenschappelijk sausje wordt het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) er bijgehaald.

Dat rapport gaat alleen helemaal niet over islamisering. Wat klopt aan het verhaal van Jesse de Haan is dat in buurten met een grote afkomstverscheidenheid de buurtverhoudingen als minder cohesief worden beschouwd en hogere criminaliteitscijfers kennen. Dat zijn conclusies de WRR trekt.

Maar aan zijn column klopt vooral veel niet. De Haan schrijft dat maatschappelijke spanningen die door de invloed van de islam ontstaan “ongeveer zullen verdubbelen”. Waar dat op gebaseerd is blijft onduidelijk. Hij vindt dat de ChristenUnie (“Want het gaat om vrijheid. En om de toekomst van onze kinderen.” Huh?) immigratie en de islam sterker aan elkaar moet verbinden. En dat terwijl de WRR nu juist laat zien dat de verscheidenheid aan herkomst van immigranten veel groter is dan de immigratie uit moslimlanden en voormalig koloniën. Koploper zijn bijvoorbeeld de Polen, maar ook de voormalige Sovjet-Unie, Bulgarije, China, India, Roemenië, Italië en Duitsland staan in de top 10.

De Haan beweert verder dat de conclusies van de WRR over criminaliteitscijfers en afgenomen cohesie gaan over ‘geïslamiseerde wijken’. Ook dat is niet waar. De cijfers over cohesie en criminaliteit worden in het onderzoek afgezet tegen de kans dat twee willekeurige personen uit de bevolking in een bepaald gebied tot verschillende herkomstgroepen behoren.

Te doen alsof immigratie, islam en een hoge herkomstdiversiteit hetzelfde zijn, klopt niet. De Haan slaat drie debatten dood die alle de moeite van het voeren waard zijn, ook in samenhang. De vraagstukken zijn alleen te complex en te verschillend van elkaar om ze zo eenvoudig te verknopen.

Naast het onjuist gebruik van onderzoek en het onnauwkeurig verbinden van thema’s, heeft zijn slordigheid een grotere prijs. In de oproep om door middel van andere immigratiepolitiek te ‘anticiperen op meer islam’ resoneert het ‘minder, minder’. Dat hoort bij de ChristenUnie niet thuis.

Mart Keuning was van van 2012 tot 2018 fractievoorzitter van de ChristenUnie Leiden.