Anticiperen op meer Islam

Anticiperen op meer Islam

anticiperen op meer islam

11 juni 2018 by Jesse de Haan (voorganger)

Het zal niemand ontgaan dat de invloed van de Islam groeit. Elke dag lezen we over de maatschappelijke spanningen die hierdoor ontstaan. En omdat deze ontwikkelingen ongeveer zullen verdubbelen, zou de ChristenUnie hier meer aandacht aan moeten schenken.

De ChristenUnie staat immers pal voor de vrijheid. Terwijl het opvalt dat meer islam, meestal minder vrijheid betekent. In welk islamitisch land zou je bijvoorbeeld willen wonen? Waarom ontvluchten Joden in Frankrijk de geïslamiseerde wijken? Of hoe komt het dat Open Doors nu ook christenvervolging rapporteert in Duitsland en Zweden?

Toch is die cultuur stevig geïnstitutionaliseerd. Honderdveertig Diyanet moskeeën worden bestuurd vanuit het Turkse ministerie van geloofszaken. En Erdogan roept ‘zijn onderdanen’ op om zich te vermenigvuldigen: ‘Europa wordt overwonnen door de baarmoeder.’ Ook de politieke islam is inmiddels met drie zetels - en stabiel hoger in de peilingen - in de Kamer vertegenwoordigd.

Momenteel reageert Nederland op de financiering van moskeeën vanuit onvrije landen, en adresseert Segers’ voorstel van een verhoogde strafmaat bij hate crimes een reëel probleem. Maar de toekomst vraagt om een proactief beleid richting immigratie, want vooral hierdoor -en een hoog geboortecijfer- zal de islam sterk blijven groeien.

Dat maakt het PEW research center inzichtelijk in Europe’s growing muslim population. Bij een onmiddellijk immigratiestop, zal de moslimpopulatie tot 2050 alsnog stijgen van 5% naar 7,5%. Maar een scenario van gematigde immigratie lijkt realistischer en resulteert in een verdubbeling tot zo’n 11%. Let op: Doordat een tiental Europese landen nauwelijks islam kent, ligt dit getal voor andere landen veel hoger.

Bovendien concentreert de moslimpopulatie zich in grote steden tot grote machtsblokken. Geïslamiseerde wijken als Saint-Denis, Luton, Rosengard, Marxloh, Molenbeek of Rotterdam-Zuid geven alvast een voorproefje. Vorige week benoemde ook de WRR de keerzijde van deze ‘diversiteit’ in de samenleving; met afnemende cohesie en verhoogde criminaliteit.

Nu wordt de geschiedenis getekend door een constant veranderende machtsbalans, en juist verdrukking vormde vaak de christelijke kerk. Hiermee wordt het perspectief wel iets verlegd, maar dat neemt de politieke verantwoordelijkheid niet weg.

Want het is de primaire taak van de overheid om haar burgers te beschermen. En in het politieke midden mag ook de ChristenUnie haar vrijheidsideaal steviger aanzetten. De principes onder ‘islamisering’ op de ChristenUnie website vormen daarbij een prima start, maar immigratie hoort daar prominenter bij. Want het gaat om vrijheid. En om de toekomst van onze kinderen.

Jesse de Haan is voorganger in Maastricht en houdt van echte slagroom.