Spreek vrijmoedig

Spreek vrijmoedig

spreek vrijmoedig

5 februari 2018 by Jesse de Haan (voorganger)

Het rommelt rond de vrijheid van meningsuiting. Twittercensuur in Duitsland, Macron die in verkiezingstijd de sociale media wil controleren en een EU die miskleunt met ‘disinfo’ en onwelgevallig nieuws. Ook in Nederland hebben we een met ‘nepnieuws’ worstelende minister. Benauwende ontwikkelingen, want dit alles raakt aan onze grondrechten. Het vrije woord en vrije pers vormen de basis van onze democratie. ChristenUnie, spreek je alstublieft uit tegen overheidsinmenging in nieuwsstromen. En sticht vrede tussen links en rechts.

De ChristenUnie kent gelukkig geen linkse of rechtse mono-visie. Het is een middelpunt dat richting en ruimte geeft: Jezus Christus. Hij constitueert een unie van velerlei mensen. Geloof in Hem doet je tegelijk beter en slechter over jezelf denken. We zijn geliefd, maar het kwaad zit diep in mens en wereld. Zo geeft Jezus’ vernieuwende kracht zowel hoop op wat (linkse) maakbaarheid alsook een (rechts) realistische kijk op een wrede wereld. Vanuit zo’n visie krijg je begrip voor tegenovergestelde uitgangspunten in het publieke debat.

Het vrije woord laat ruimte voor ongefilterde geluiden. Zie Joop en GeenStijl daarom niet alleen als megafoons van links en rechts. Ze zijn ook als kanaries in een Limburgse kolenmijn: zolang ze niet van hun stokje gaan is er nog lucht. Zolang de vrije meningsuiting blijft bestaan, blijven ook deze platforms bestaan.

Het open debat hoort bij onze samenleving. Vanuit een diep verlangen naar het goede, zijn we bereid om oprecht te luisteren naar de zorgen en inzichten van de ander. Laat te midden van venijnige identiteitspolitiek en nieuwrechts, de ChristenUnie een vredestichter zijn.

Dat vergt vrijmoedigheid van spreken en vrijmoedigheid in het nadenken over oplossingen. Neem de EU, neem islamisering; het zijn terugkerende thema’s die in omvang toenemen. Het zijn impasses, die vragen om een uitweg. ChristenUnie, biedt ruimte aan alle stemmen, en spreek vrijmoedig over constructieve oplossingen.

 

Jesse de Haan is voorganger in Maastricht en weigert slagroom uit spuitbussen.