Studiedienst

Studiedienst

studiedienst.jpg

22 januari 2018 by Mirjam Kosten (Wetenschappelijk medewerker)

Het Wetenschappelijk Instituut begint iets nieuws! De maandagmiddagcolumn. Elke week een prikkelende column op de WI-website door één van onze vaste columnisten. Elke week een stukje om op te kauwen. Noem het onze politieke weekopening. Vandaag de aftrap, door Mirjam Kosten.

De Mr. G. Groen van Prinstererstichting staat binnen de ChristenUnie bekend als ‘het WI’, en dat staat dan voor Wetenschappelijk Instituut. Dat ‘wetenschappelijk’ mag van mij wel eens weg.

Voor de term ‘wetenschappelijk’ is het WI  te geïnspireerd, te schatplichtig aan een specifieke traditie en niet objectief genoeg. Bovendien, wie kan (en wil) met droge ogen beweren dat wetenschap het laatste woord moet hebben in de politiek? Wat als wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat pulskorvisserij toch niet goed voor de zeebodem is, maar wel voor de vis (voor zover dat kan bij visserij)?  Ik noem maar iets. Het is duidelijk dat in de beslissing daarover ook andere belangen spelen, en dat is niet illegitiem.

De neiging om politieke belangen als wetenschap te verkopen, schaadt politiek én wetenschap. Wetenschap is geen scheidsrechter. Politieke wetenschap is per definitie selectief omdat ze gedreven wordt door grotere belangen dan te willen weten hoe het zit. Laten we dan maar eerlijk zijn over hoe politiek en wetenschap werken: uit onderzoekt blijkt x, maar wij vinden dat andere zaken, zoals kosten of mensenrechten, ook meespelen. Aan het WI dus de schone taak om die verschillende aspecten in het oog te houden, niet alleen het wetenschappelijke. 

Waar komt dan die naam ‘Wetenschappelijk Instituut’ dan vandaan? De Wet op de financiering van politieke partijen heeft het over een ‘politiek-wetenschappelijk instituut’. Vandaar dat wij en collega’s van andere partijen de naam Wetenschappelijk Instituut of Wetenschappelijk Bureau dragen. Dat politieke uit de wet is blijkbaar een beetje weggemoffeld, terwijl dat cruciaal is.

In Vlaanderen spreekt men niet van een Wetenschappelijk Instituut of Bureau, maar van een Studiedienst. Dat hebben die Vlamingen dan toch maar mooi bedacht: studie (maar zonder de claim wetenschappelijk) en dienst (dienstbaar, maar ook: ze verlenen een dienst, je zou wel gek zijn als je daar geen gebruik van maakt). Wat voor dienst bewijst het WI, pardon, de Studiedienst dan? Gewoon, ideetjes: zo moet het met de woningmarkt, zo moet het niet met de bijstand. En kritiek, opbouwende dan. En partijdebat, omdat dat leuk is en nuttig. Daarom vanaf heden: elke maandag een verse column van verschillende columnisten. Met verse kritiek, ideetjes of partijdebat.