Geef bijstandsontvangers meer rechten [opinie socialevraagstukken.nl]

Geef bijstandsontvangers meer rechten [opinie socialevraagstukken.nl]

geef bijstandsontvangers meer.jpg

20 april 2016 by Wouter Beekers (Directeur)

'Met de strenge benadering van bijstandsontvangers worden mensen niet opgevangen, maar de lucht in gekatapulteerd. Vervolgens komen ze hard naast het vangnet neer.' Op socialevraagstukken.nl pleiten Wouter Beekers en Jochem Westert voor rechtswaarborgen voor bijstandgerechtigden.

Het debat over de bijstand is er een van uitersten. Rechts vertrouwt de horden niet helemaal en gelooft hen enkel met de harde hand in beweging te kunnen brengen. Links ziet alleen maar ‘Gutmenschen’ en geeft graag vertrouwen met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Beide uitersten brengen weinig goeds. Want het is goed dat uitkeringen gepaard gaan met plichten. Maar het is hoog tijd om daar wat meer rechten tegenover te zetten.
Laten we vooral beginnen stil te staan bij de achterliggende doelen van de bijstand. Het gaat hier om een laatste vangnet voor mensen in een kwetsbare positie. Mensen van vlees en bloed, die net als u en ik recht hebben op een beetje waardigheid. Die mensen willen we beschermen. En die mensen willen we helpen weer een plaats te vinden in de samenleving.


Lees verder op socialevraagstukken.nl