‘Debat over gentech is te geheimzinnig’

‘Debat over gentech is te geheimzinnig’

Biotechnologie - Ethiek en regelgeving.jpg

12 november 2001 by D. Stellingerwerf (onbekend)

De discussie over gentechnologie moet zich meer in openheid afspelen. De geheimzinnigheid rond het ‘publieke debat’ Eten en Genen zorgt voor een spanning die de discussie over het thema niet goed doet. Ze leidt bovendien tot wat de regering probeert te voorkomen: desinteresse voor het onderwerp bij grote delen van de bevolking.

Dat stelt Tweede-Kamerlid D. Stellingwerf van de ChristenUnie. Hij zet grote vraagtekens bij de beslotenheid van de debatten, die overal in het land worden gehouden. Hij heeft begrip voor de kritiek van vijftien maatschappelijke groeperingen, die vorige week hun vertrouwen opzegden in de commissie-Terlouw omdat het door haar georganiseerde debat niet openbaar genoeg zou zijn.

Stellingwerf vindt het te vroeg om nu al te zeggen dat het publieke debat is mislukt. ,,Het is te kort door de bocht om te zeggen dat de commissie er wel mee kan ophouden. Maar de geheimzinnigheid die rond het debat waart, zorgt voor een spanning die de discussie over het thema geen goed doet.’’
Het Tweede-Kamerlid vindt het ernstig dat de groeperingen het debat verwerpen. ,,Ik ben wel erg blij dat ze niet alleen kritiek spuien, maar zelf met het initiatief voor een openbaar debat komen’’, aldus Stellingwerf. De conferentie ‘De keerzijde van gentechnologie’ wordt op 29 oktober gehouden in Den Haag. Stellingwerf heeft zijn medewerking toegezegd.
De acties van de regering op het gebied van biotechnologie gaan gepaard met veel problemen, vindt Stellingwerf. Hij noemt niet alleen de beslotenheid van de debatten, maar ook de tijdsplanning. ,,Pas dit jaar is begonnen met het publieke debat, terwijl de motie hiervoor twee jaar geleden al is ingediend. Bovendien wilde de commissie- Terlouw pas met haar rapport komen nadat de Kamer haar debat over het onderwerp had afgerond. Dat kan natuurlijk niet. De Kamer is maar de verstandigste geweest en heeft haar debat uitgesteld tot na de publicaties van de commissie.’’

Abstract

Stellingwerf is zich ervan bewust dat de discussie over gentechnologie nauwelijks leeft onder de bevolking. Volgens hem komt dat door ,,het hoge abstractiegehalte’’ van het onderwerp, maar ook door de ondoorzichtigheid van het publieke debat. ,,Ik vind dat de commissie-Terlouw een aardige poging doet om het onderwerp begrijpelijk te maken, maar ik vraag me ook wel af waarom die geheimzinnigheid nodig is.’’