Testimonial - Ronald van Steden

Ronald van Steden - politicoloog en bestuurskundige, lid van de ChristenUnie

'Het WI inspireert en geeft stof tot nadenken.'

ronald van steden def

Als politicoloog en bestuurskundige – universitair hoofddocent aan de VU Amsterdam – heeft politiek, en met name de christen-democratie, mijn warme interesse. Directeur Wouter Beekers, die ik persoonlijk ken, bracht mij in contact met het Wetenschappelijk Instituut.

Het WI inspireert mij in het denken en praten over maatschappelijke vraagstukken vanuit christelijk-sociaal perspectief. De afscheidsrede van Geert Jan Spijker, Liefde voor de rechtsstaat, geeft bijvoorbeeld veel stof tot reflectie over een uiterst belangrijk thema: het democratische systeem, dat in binnen- en buitenland onder druk staat van populistische en autoritaire bewegingen.

Met publicaties over onder meer de coöperatiemaatschappij, onderwijs, de woningmarkt en veiligheid informeert het WI partijleden en andere belangstellenden vanuit haar christelijke identiteit. Daarnaast zwengelt het WI het maatschappelijk debat aan door vanuit haar christelijk-sociale overtuiging een bevlogen en hoopvolle visie op maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen. Mooi is ook dat het WI die visie doorgeeft aan nieuwe generaties: het fellowsprogramma bijvoorbeeld vormt (politiek) talent in de beginselen van christelijk-sociaal denken. Van hieruit kunnen zij bijdragen aan het vormgeven van de Nederlandse samenleving, binnen een internationale context.

Ik zou het WI willen meegeven altijd een kritische (tegen)stem te zijn in maatschappelijke debatten. Vanuit de eigen levensbeschouwelijke overtuiging moet het steeds gaan over verbinding, hoop, zorg en aandacht. Onze samenleving legt veel nadruk op het ‘ik’, op individuele autonomie, instrumentalistisch denken en controle. Juist in zo’n samenleving is het belangrijk om vanuit Gods liefde te blijven zoeken naar het goede, en naar het laten floreren van onze medemensen.

Word donateur van het WI

en steun de verdieping en vernieuwing van het christelijk-politieke denken.

gedachten scherpen.jpg