Testimonial - Peter Ester

Peter Ester - Eerste Kamerlid

'De activiteiten van het WI houden me scherp.'

Senator Peter Ester 2.jpg

'De activiteiten van het WI houden mij scherp, behoeden me voor de waan van de dag en geven mij stof voor inhoudelijke verdieping en vernieuwing.' 

'Een beetje dwarskijken mag best'

Als lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie ben ik een gretig afnemer van het denkwerk van het Wetenschappelijk Instituut (WI). Het gaat immers om bezinning op wat “de goede samenleving” is. En dat vanuit christelijk-sociaal perspectief. Ook als curator van het WI ben ik nauw betrokken bij het werk van deze denktank. Het is een dankbare taak en een van de leukste nevenfuncties, wat mij betreft.

Het WI is een denktank die christenpolitici – op alle niveaus en in alle sectoren - helpt met visievorming, op basis van onderzoek en discussie. Het is een denktank die maatschappelijk debat aanzwengelt en voedt. Stevig geworteld in de gereformeerde traditie, maar ook met oog voor inhoudelijke vernieuwing. Het nieuwe prachtblad Groen illustreert deze dubbelslag.

De publicatie Rijnland Werkt is voor mij een inspirerend voorbeeld van het werk van het WI. Onder redactie van Carola Schouten en Geert Jan Spijker geven dertien ondernemers (“van bankier, tot boer en baggeraar”) hun visie op duurzaam ondernemerschap, met zorg voor mens en schepping. Het boek laat goed zien dat ondernemerschap gebaseerd op fundamentele maatschappelijke waarden loont. Wat hebben we toch gepassioneerde christenondernemers. Een aanrader, wat mij betreft.

De activiteiten van het WI houden mij scherp, behoeden me voor de waan van de dag en geven mij stof voor inhoudelijke verdieping en vernieuwing. Minstens zo belangrijk is dat het WI een beetje de luis in de pels van de ChristenUnie is. Een beetje dwarskijken mag best.

Tot slot is het altijd goed ook te kijken naar wat zou er beter zou kunnen. Ik zou graag meer aandacht willen voor de grote financieel-economische vraagstukken van deze tijd. Ook daar is grondige bezinning nodig. Ook daar zijn belangrijke waarden in het geding. Ook daar moeten we op verhaal komen.

Word donateur van het WI

en draag bij aan de visievorming van de politici van de ChristenUnie

gedachten scherpen.jpg