H. Abraham van Den Haag

H. Abraham van Den Haag

23 maart 2020 om 12:00 by Frank Bosman (Columnist Groen)

Politicus, kerkvader en heilige. Hoogfeest: 8 november

Abraham werd op 29 oktober geboren in een klein dorpje bij Rotterdam in een vroom en godsdienstig gezin. Al reeds op jonge leeftijd onderscheidde de kleineheilige zich van zijn leeftijdsgenoten door een leven van onthouding en gebed, hierin aangemoedigd door zijn godvruchtige vader, de zalige Johannes Frederik. Tijdens zijn studie in de heilige theologie en de heilige talen aan de Pauselijke Universiteit van Lugdunum pro- moveerde hij op het later zo bekendgeworden Tractatus Schismatorum Johanni Johannique.

 Na verschillende posities te hebben vervuld als geestelijk herder en leidsman in verschillende gehuchten en buurtschappen, werd Abraham door God geroepen om ook in publieke ambten het ware geloof te verwoorden en te verdedigen. Aangesteld als adviseur van koning Willem, bijgenaamde DeProtesteerder, verdedigde Abraham de rechten van ketterse christenen, ondanks de valsheid van hun geloof, hun kinderen in hun eigen dwaling te mogenopvoeden. Zijn adviezen waren zo succesvol dat de koning hem zelf benoemde tot zijn Eerste Minister.

Lichamelijk getekend door een zware boetepraktijk en een leven dat wars was van elke uitspatting of plezier, en geestelijk gerijpt door voortdurende studie van Gods Woord, kreeg Abraham in 1886 een visioen van de H. Maagd waarin zij haar dienaar opdroeg zich samen met enkele getrouwen te wapenen tegen de ketterij der Doleantie om de  ware Kerk van Christus te kunnen redden. Ondanks dat geen enkele theoloog ooit duidelijk heeft kunnen maken waar de ketterij precies om draaide, zijn de geleerden    het er over eens dat nooit eerder een dergelijke afschuwwekkende leugen verkondigd is.

Abraham stierf in de geur van heiligheid op 8 november 1920 te Den Haag. Waar het volk hem tijdens zijn leven al als een heilige vereerde, werd hij 10 november van datzelfde jaar zalig verklaard en een jaar later heilig. In Nederland zijn nog steeds bedevaartsplekken te vinden, voornamelijk in Maassluis enDen Haag.

Columnist Dr. Frank Bosman is cultuurtheoloog