Minder migranten graag!

Minder migranten graag!

vluchteling

24 september 2019 om 12:00 by Frank Bosman (Columnist Groen)

Het moet maar eens gezegd worden, ook binnen de ChristenUnie. We moeten toe naar minder migranten. In Nederland, in West-Europa, en eigenlijk in de hele wereld. Het is goed geweest zo. Genoeg is genoeg. We hebben er gewoon teveel van: Syriërs, Afghanen en Somaliërs. Het wordt tijd dat we ons verenigen om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen. En ik wil daar mijn steentje aan bijdragen.

Het moet maar eens gezegd worden, ook binnen de ChristenUnie. We moeten toe naar minder migranten. In Nederland, in West-Europa, en eigenlijk in de hele wereld. Het is goed geweest zo. Genoeg is genoeg. We hebben er gewoon teveel van: Syriërs, Afghanen en Somaliërs. Het wordt tijd dat we ons verenigen om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen. En ik wil daar mijn steentje aan bijdragen.

Nu denkt u wellicht, vindt meneer Bosman nu dat Nederland ‘vol’ is? Nou, ik zou niet durven beweren dat Nederland uitgestorven gebieden kent waar je dagen kunt dwalen zonder een bakfiets tegen te komen, maar vol is het hier nog lang niet. Oké, misschien omdat die vluchtelingen zoveel criminaliteit veroorzaken? Dat er vluchtelingen zijn die crimineel gedrag vertonen zal ik niet ontkennen, maar met een blik op de gemiddelde, maatschappelijk min of meer geaccepteerde ‘risicowedstrijd’ meen ik toch te kunnen stellen dat wij autochtone Nederlanders uitstekend in staat zijn de boel zelf de vernieling in te helpen.

Maar meneer Bosman, vindt u dan niet dat al die vluchtelingen helpen de gewelddadige islam in Nederland te verspreiden? Nou, nee dus. Behalve dat de meerderheid van opgenomen vluchtelingen christenen zijn en geen moslims, moeten we niet vergeten dat ook christenen tweeduizend jaar hebben laten zien uitstekend in staat te zijn  geweest om moslims, joden en ketters in de pan te hakken.

Nee, ik wil graag pleiten voor minder migranten, minder vluchtelingen, minder asielzoekers omdat ik verlang naar een wereld waarin je niet meer hoeft te vluchten van huis en haard om naar een vreemd land te gaan, en daar een nieuw bestaan op te bouwen te midden van een vaak wantrouwige bevolking. Ik bid om een wereld waar iedereen kan blijven waar hij of zij geboren is omdat het daar ook goed is. Daar moeten we aan werken. En tot die tijd vangen we ze op. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. In Gods naam dan maar.


Dr. Frank Bosman is cultuurtheoloog