Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Van scherp debat tot doorwrochte verdieping

Team  WI 2018

Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie is de denktank van de partij. We zoeken vanuit de eeuwenoude christelijk-sociale traditie naar antwoord op actuele politieke kwesties. Met open Bijbel denken we bijvoorbeeld na over naar wat voor samenleving we toe willen, hoe we een bloeiende economie tot stand kunnen brengen zonder de schepping te laten verwelken, en hoe we in veiligheid kunnen leven zonder aan vrijheid in te boeten.

Dat doen we graag in gesprek, tijdens congressen, debatten en lezingen. Maar ook op schrift: in het publieke debat, in essays en boeken. Zo willen we een stem zijn in de opinievorming, en christenpolitici een inhoudelijke steun in de rug bieden; lokaal, provinciaal, in de Waterschappen, landelijk en op Europees niveau. 

Onze missie

  1.  christelijk-politiek denken te verdiepen en vernieuwen; 
  2.  de wijsheid van de christelijk-politieke denktraditie te onderzoeken en te belichten; 
  3. door bezinning en het stimuleren van bezinning vanuit het christelijk geloof antwoorden te zoeken op maatschappelijke vraagstukken; 
  4. door haar werkzaamheden het politiek-maatschappelijke denken te stimuleren, primair ten dienste van de ChristenUnie en haar vertegenwoordigers. 

Waarom het WI?

Mevr. Knol-Krijger

J. Knol-Krijger - donateur WI

'Het WI helpt me een mening te vormen over maatschappelijke thema's'

ronald van steden groot

R. van Steden - politicoloog

'Het WI inspireert en geeft heel veel stof tot nadenken'

maarten van de fliert 1

M. van der Fliert - Eurofractie CU

'Het werk van het WI is ook van belang in Europa en daarbuiten.'

Word donateur en ontvang Groen gratis!

Groen 1701 - cover (002)