‘Met het Fellowsprogramma kom je samen verder’

Fellowsprogramma - Testimonial

'Met het Fellowsprogramma kom je samen verder'

Olaf Smidt

Toen ik begin 2021 aan het Fellowsprogramma begon, had ik niet verwacht dat ik de groep pas halverwege het jaar in het echt zou ontmoeten. Hoewel dit niet ideaal is, bleek dat geen beperking te zijn voor de gesprekken die we hebben gehad. Iedere Fellow brengt tijdens de avonden zijn of haar eigen perspectief mee, vanuit studie of werk. Door naar die verschillende inbrengen te luisteren, kun je je gedachten rond onderwerpen als ecologie, veiligheid en godsdienstvrijheid verder ontwikkelen. De voorbereiding op de avond – het lezen van de grotere (christelijke) denkers – en een introductie door een deskundig spreker zijn daarvoor de basis.

Op dit moment, begin oktober, kunnen we weer samenkomen om de onderwerpen te bespreken. Wat mij steeds opvalt is de nieuwsgierigheid die het Fellowsprogramma steeds oproept: aan het eind van de avond is het gesprek zelden afgerond. De verschillende sprekers zorgen met prikkelende stellingen en boeiende uitspraken voor genoeg gespreksstof. Maar wat me misschien nog wel meer opvalt is hoe graag de sprekers er zijn, hoe enthousiast ze zijn om ons mee te nemen in hun onderwerp. Met name de avond over veiligheid met Beatrice de Graaf vond ik erg interessant. We spraken over gerechtvaardigde veiligheid, het kwaad in de wereld en de vraag in hoeverre je vrijheid kan beperken in het kader van veiligheid.

Waar ik het meest aan heb gehad is het leren verdedigen van een positie, lerend van de inzichten van anderen die vanuit hun eigen blikveld naar het onderwerp kijken. Met het Fellowsprogramma kom je echt samen verder en daarom zou ik iedereen die enigszins geïnteresseerd is in christelijke politiek uitnodigen om je aan te melden voor het Fellowsprogramma.


Olaf Smidt is cursist tijdens het Fellowsprogramma van 2021. 

Meer weten over het Fellowsprogramma?

collage fellows 2.jpg