Intellectuele verdieping én een mooie, gezellige tijd

Fellows - Testimonials - Maarten van Nieuw Amerongen

Het Fellowsprogramma biedt intellectuele verdieping en een mooie, gezellige tijd!

Maarten van Nieuw Amerongen.jpg

In mijn tijd als bestuurslid bij SGP-jongeren ben ik donateur geworden van de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Met veel plezier lees ik altijd de publicaties van de WI’s van de SGP, het CDA en de ChristenUnie. Het is mijn overtuiging dat de drie christelijke partijen politiek en samenleving, ieder vanuit hun eigen unieke traditie, veel te bieden hebben.

Het Fellowsprogramma heb ik als bijzonder verrijkend ervaren. Tijdens het programma doe je ontzettend veel nieuwe contacten op. Anderzijds kom je ook weer mensen tegen met wie je eerder samengewerkt hebt. De bijeenkomsten waren voor mij een feest van herkenning. De cursisten zitten privé en zakelijk grofweg in dezelfde levensfase als jij, en delen een visie op politiek en samenleving die begint bij mensen als relationele wezens. Mensen die niet tot elkaar veroordeeld zijn op basis van een sociaal contract (liberalisme) of een vorm van materieel-historische lotsverbondenheid (socialisme), maar aan elkaar gegeven zijn. Het gaat dus om de vraag hoe we invulling geven aan waardig en waardevol leven binnen de bezielende verbanden van gemeenschappen waar we onderdeel van zijn.

De avonden die mij het meest zijn bijgebleven zijn die met bisschop De Korte over de rechtvaardige samenleving (katholiek-sociaal denken) en Govert Buijs over de mogelijkheid van een coöperatieve economie (gebaseerd op het empirische gegeven en normatieve idee van grenzen aan groei).
Met bisschop De Korte stonden we onder meer stil bij het motto van kardinaal Cardijn (1882-1967): “zien, oordelen, handelen”. Maatschappelijk onrecht moet allereerst gesignaleerd worden: daarom is het belangrijk om met beide benen in de samenleving te staan. Vervolgens is er reflectie: wat is mijn rol, taak en roeping als burger en gelovige in het grotere geheel? Ten slotte volgt er actie: de handen uit de mouwen en jezelf nuttig maken voor wie op dat moment een beroep op je doet.
Met Govert Buijs hebben we nagedacht over hoe het christendom in de wereldgeschiedenis gezorgd heeft voor een paradigmawisseling in het denken over economie en menselijke verhoudingen.

De bijeenkomsten van het Fellowsprogramma heb ik als waardevol ervaren omdat het intellectuele verdieping en een mooie, gezellige tijd biedt! 


Maarten van Nieuw Amerongen volgt het Fellowsprogramma van 2021. 

Meer weten over het Fellowsprogramma?

collage fellows 2.jpg