Essay Rekenmodellen

Essay over rekenmodellen

Gereedschap met een gebruiksaanwijzing

Essay-rekenmodellen-coverbeeld.jpeg

Het gebruik van rekenmodellen bij besluitvorming staat onder druk. Ze zijn het toonbeeld geworden van een uit de hand gelopen technocratische benadering. Maar richten we onze pijlen van kritiek wel op de goede plek? 

Aan de hand van de ervaring met rekenmodellen bij de aanpak van corona en stikstof en de doorrekening van verkiezingsprogramma’s door het CPB laat het essay Gereedschap met een gebruiksaanwijzing zien dat modellen nuttig gereedschap zijn om politici te ondersteunen bij het maken van beslissingen. Een goed rekenmodel kan immers een inschatting geven van de effecten van voorgenomen beleid, wat behulpzaam is voor een waardengedreven politieke afweging. Het essay laat ook zien dat rekenmodellen gevaarlijk gereedschap zijn als je de gebruiksaanwijzing niet kent Als politici blindvaren op wetenschappelijke modellen ontstaat het gevaar dat de (politieke) verantwoordelijkheid geruisloos wordt afgeschoven op de wetenschap.  

Om een zo goed mogelijke beslissing te nemen is vakmanschap nodig van zowel modelleurs, wetenschappers, politici en beleidsmakers. Alleen dan kunnen imperfecte rekenmodellen die door feilbare mensen worden gebruikt toch tot hun recht komen. 

Download essay

  1. Essay 'Gereedschap met een gebruiksaanwijzing'