Bestuur

Het curatorium van de mr. G. Groen van Prinsterer stichting is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de publicaties en projecten van het Wetenschappelijk Instituut. Het curatorium is tevens Stichtingsbestuur.

 • Dr. ir. J. (Jan) van der Stoep - voorzitter
 • Drs. W.H. (Wim) Dekker
 • Dr. A. (Albert) van der Horst
 • Ir. W. (Wilhelm) Kolkman MBA
 • Mr. M. (Mentko) Nap
 • Dr. E. (Esther) Paul-Jonker
 • Dr. M.A. (Martine) Vonk
 • Dr. E.E.W. (Eppo) Bruins - namens de Tweede Kamerfractie
 • Prof. dr. P. (Peter) Ester - namens de Eerste Kamerfractie
 • Dhr. N. (Niels) Joostens - namens Bestuurdersvereniging
 • Dhr. W. (Werner) Westering - namens PerspectieF