Bestuur

Het curatorium van de mr. G. Groen van Prinsterer stichting is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de publicaties en projecten van het Wetenschappelijk Instituut. Het curatorium is tevens Stichtingsbestuur.

  • Dr. ir. J. (Jan) van der Stoep - voorzitter
  • Dr. A. (Albert) van der Horst
  • Ir. W. (Wilhelm) Kolkman MBA
  • Mr. M. (Mentko) Nap
  • Dr. E. (Esther) Paul-Jonker
  • Dr. M.A. (Martine) Vonk
  • Drs. C. (Carla) Dik-Faber - namens de Tweede Kamerfractie
  • Prof. dr. P. (Peter) Ester - namens de Eerste Kamerfractie
  • Dhr. W. (Werner) Westering - namens PerspectieF
  • Dhr. N. (Niels) Joostens - namens Bestuurdersvereniging