Groenlezing 2015

Het ideaal van eenheid binnen de kerk, van een katholieke (oftewel: algemene) kerk, is zo oud als de kerk zelf. Tegenwoordig zien we een vernieuwd verlangen naar eenheid onder christenen, ook in de politiek. In de Groenlezing van 2015 reflecteert bisschop dr. Gerard de Korte op het ideaal van een ‘katholieke ChristenUnie’.

Het is goed dat christenen elkaar vinden in een streven naar een rechtvaardige samenleving, zal De Korte in de lezing betogen. De overeenkomsten tussen gelovigen zijn vele malen groter dan de verschillen.

Toch is het goed die verschillen niet weg te poetsen. Rooms-katholieken en protestanten leggen bijvoorbeeld andere accenten in hun sociale leer: de een begint bij de gemeenschap, de ander bij het individu. Beide uitgangspunten zijn waardevol op zichzelf. Het is goed als christenen werken aan eenheid, vindt De Korte, maar laat hun denktradities niet versmelten. Zij hebben ieder hun eigen kracht.

 
                                                                                                                                                                             

Bisschop De Korte

  • Mgr. dr. Gerard de Korte is bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij is historicus en theoloog van opleiding. De Korte wijdt veel aandacht aan de samenwerking tussen kerken en de rol van christenen in de samenleving. Zijn wapenspreuk luidt: Confidens in Christo, in vertrouwen op Christus.

Groenlezing

Elk jaar nodigt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een prominente spreker uit om de Mr. G. Groen van Prinstererlezing (Groenlezing) uit te spreken, met een breed perspectief voor de christelijke politiek. Onder de eerdere sprekers waren bijvoorbeeld Bob Goudzwaard, Kars Veling en Govert Buijs.

Bestellen

De Groenlezing is voor donateurs gratis aan te vragen door te mailen naar wi@christenunie.nl.
Bent u geen donateur? Dan kunt u het voor € 7,50 kopen in onze webshop