Fellows 2015

Fellows 2015

De achtste groep Fellows begon in februari 2015, en stond onder leiding van Robert van Putten.
De cursus is met succes afgerond door:

Gerben Bosscha
Richard Folkersma
Judith Jansen
Monique Jongenburger
Jordi van Kleeff
Anil Kumar
Marjolein Koster
Roel Lammers
Bjorn Lous
Henkjan Oomen
Greet Schuurman
Henk-Jan Seesink
Mark Zandvoort

Download de Fellowsbundel van 2015.  

Programma Fellows 2015

Thema                                                                                                                                               

- Introductie: Christelijke politiek: wat en waarom?                              
    Door:  Gert Jan Segers, op zaterdag 24 januari
- Van Groen tot de ChristenUnie
     Door: Kars Veling, op 10 februari                                                                                                
- Religie en politiek in een seculiere tijd  
       Door: Robert van Putten, op 10 maart       
- De overheid Gods dienares?! 
      Door: Roel Kuiper, op 30 maart                                                                                               

- Kerk en overheid in een postchristelijke tijd
       Door: Tim Vreugdenhil, op 21 april
                                                                                                                                
- Leve de liberale democratie & rechtsstaat!
       Door: Geert Jan Spijker, op 19 mei                                                                               
- Katholiek-sociaal denken over overheid en samenleving 
        Door: Gerard de Korte, op 9 juni                                                                                   
- Protestants-sociaal denken over overheid en samenleving
        Door: Jan van der Stoep, 8 september                                                                                   
 
- Solidariteit organiseren in de 21e eeuw      
         Door: Maarten van Ooijen, op 6 oktober                                                                                      

- Menselijke waardigheid en menselijk leven
         Door: Theo Boer, Lindeboom Hoogleraar Ethiek van de zorg aan de TU Kampen, op 3 november                                                           
- Internationale orde, vrede en veiligheid     
        Door: Beatrice de Graaf, op 24 november                                                                  
      
- Duurzame wereld en rechtvaardige economie       
         Door: Carla Dik-Faber en Roel Jongeneel, op 12 december                                                                                 
    
- Slotavond: jaarlijkse Fellows lezing- en debatavond
         (spreker nog niet bekend)